WON 55 recreatie Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel
   

 

 

 

 

 

 

 

2000: WON 55 in Harlingen.
Eigenaar J.Y. Strikwerda uit Schraard verbouwde het schip voor recreatievaart. De kotter ligt afgemeerd naast de WON 83 "Redbad" een voormalige Wieringer kotter in gebruik bij een duikvereniging.

Het visserijnummer WON 83 is nooit officieŽl in gebruik geweest.  

(foto: Rienk Nadema)

 

   
 

WON 55 recreatie 2003  (foto: Rienk Nadema)

   

WON 55, recreatie 2012,Rotterdam (foto: Rinke Reitsma)

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel