WON 55 schouw Histoarysk Wurkferbān Wūnseradiel
 
  

Links de schouw WON 55 van Tjerk van Malsen bij de Sānkop met op de achtergrond de Noordwaard.
Foto Boven: v.l.n.r. Ko en Tjerk van Malsen en aan het roer zoon Leen met de hond.

(foto's: fam. van Malsen)

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbān Wūnseradiel