askSam Document

1912        WON 55    open zeil- of roeiboot ”Paul Kruger” / bem. 2

                inhoud: 4 m3

                eigenaar: Pieter Strandstra, Zurich

                soort visserij: haringvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                15-02-1912              WON 55 ”Paul Kruger”

                16-05-1923              WON 55 ”Paul Kruger”, eig. Pier en Jac. de Haas, Kimswerd

                22-02-1934              WON 55 ”Paul Kruger”, doorgehaald, is gesloopt

                

1937        WON 55      motorboot ”Aaltje” / bem. 3

                inhoud: bruto: 6 m3, netto: 3 m3

                motor: 20 pk

                eigenaar: Hans J. Poepjes, Makkum (aan boord)

                soort visserij: haring- en palingvisserij benoorden de afsluitdijk

                

                Historie:

                21-05-1935              LE 37, eig. H.J. Poepjes, nieuw ingeschreven

                02-02-1937              WON 55 ”Aaltje”, eig. H.J. Poepjes

                27-03-1939              HI 35, eig. H.J. Poepjes

                07-05-1940              HI 35, uitgeschreven

                

1940        WON 55    zeilvlet met motor (hout) / bem. 2

                afm. 5,15 x 1,52. omv. 2,66

                inhoud: bruto: 3,82 m3, netto: 2,10 m3. brt.: 1,35, nrt.: 0,74

                motor: 5 pk Ford T, benzinemotor 2 cil

                eigenaar: Tjerk van Malsen, Cornwerd

                soort visserij: haring-, bot- en palingvisserij in IJsselmeer en Waddenzee

                volgboten: 1 punter

                

                Historie:

                21-08-1940              WON 55, nieuw ingeschreven, tevoren niet voor de visserij gebruikt

                21-01-1943              WON 55, inbouw motor

                01-04-1947              WON 55, doorgehaald, verkocht als pleziervaartuig

                

1948        WON 55      motorvlet (staal) / bem. 4

                afm. 10,05 x 2,72. omv. 4,10

                inhoudsmaten: bruto: 21,04 m3, netto: 9,47 m3. brt.: 7,43, nrt.: 3,34

                bouwjaar: 1920

                motor: 12-14 pk Bolinder gasolie, 2 cil. (1933)

                eigenaar: Tjerk van Malsen, Cornwerd nr. 23

                soort visserij: palingfuiken IJsselmeer en Waddenzee

                

                Historie:

                05-04-1929              LE 9, tevoren niet voor de visserij gebezigd

                01-07-1936              WON 48, eig. L. H. Poepjes

                                                 tevens van motor voorzien 17 pk Bolinder, 2 cil (1933)

                15-02-1941              WON 48, wijz. eig. Siebe L., Vallaat 2 en  Pieter Poepjes, Voorstraat te Makkum

                13-03-1948              WON 55, , eig. T. van Malsen, Makkum

                28-02-1953              WON 55, verk. aan Koning te IJmuiden

                

1953        WON 55      motorschouw (staal) / bem. 2

                afm. 9,30 x 3,40. omv. 4,73

                inhoudsmaten: bruto: 27,36 m3, netto: 12,31 m3. brt.: 9,67, nrt.: 4,35

                motor: 18 pk Bolinder, ruwoliemotor 2 cil. 300 omw. nr. 38752/53 (1950)

                eigenaar: Tjerk van Malsen , Buren 19, Makkum

                soort visserij: palingfuiken IJsselmeer en Waddenzee

                

                Historie:

                24-10-1934              WON 24, nieuw vaartuig "DE ACHT GEBROEDERS" eig. Andries H. Koornstra  

                                                 motor; Ford T 1927  18pk

                01-06-1953              WON 55, 15-03-1953 gek. van Andries H. Koornstra, Makkum

                                                 eig. T. van Malsen   motor; Bolinder  1950  18pk

                01-06-1962              WON 55, doorgehaald wordt vermoedelijk verkocht voor pleziervaartuig

                                                 vermoedelijk eerst in het Lauwersmeergebied en later op de Zeeuwse stromen

                

1962        WON 55    motorkotter ”Gonny” / bem. 2

                afm. 13,44 x 3,62 x 1,65

                inhoudsmaten: bruto: 50,37 m3, netto: 5,65 m3. brt.: 17,78, nrt.: 1,99

                bouwjaar: 1948                       werf: De Kaap, Meppel

                motor: 60 pk Bohn & Kähler, KR 10V, 4 cil. 4 tact, 800 omw. nr. 16638 (1958)

                eigenaar: Tjerk van Malsen, Buren 19, Makkum

                soort visserij: bot-, paling-, spiering- en kuilvisserij IJsselmeer en Waddenzee

                

                Historie:

                17-01-1949              UK 200 ’De Jonge Hendrik”, eig. J. Visser

                                                 afm; 15,00 x 3,80 x 1,80  inhoud; 17,06brt  motor; Kromhout 20pk  

                17-08-1949              wijz. inhoud; 17,78 brt  afm; 13,44 x 3,62 x 1,65        

                05-06-1957              HD 137 ’Jannetje”, eig. T. Slotemaker

                25-04-1958              HD 137 ’Jannetje”, motor: Bohn & Kahler 60 pk

                28-07-1958              HD 137 ”Jannetje”, eig. Fa. Gebr. T. & W. Slotemaker

                04-11-1958              HD 137 ”Jannetje”, eig. Fa. Gebr. Slotemaker

                01-06-1962              WON 55 ”Gonny”, eig. T. van Malsen

                28-11-1967              WON 55 ”Gonny”, eig. Fa. T. & L. van Malsen

                30-11-1976              WON 55 ”Gonny”, eig. Leen van Malsen

                25-11-1988              WON 55 ”Gonny”, motor:DAF 2800 DKTD 186 pk (1978)

                05-10-1999              WON 55 ”Gonny” eig. J.S. van Malsen-Bosma  / hermeten; loa; 14,99  inhoud 16gt

                

                12-10-2001              uitgeschreven, verkocht aan Strikwerda te Schraard die het schip verbouwd tot zeilkotter 

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel