askSam Document

1912        WON 57  open zeil- of roeiboot ”De Wet” / bem. 2. cons. nr. 20

                inhoud: 2 m3

                eigenaar: Symon de Haas, Kimswerd

                soort visserij: haringvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                16-02-1912              WON 57 “De Wet”, eig. Symon de Haas, Kimswerd

                16-05-1923              WON 57 “De Wet”, eig. Symon de Haas en Corn. Stelingwerf, Kimswerd

                28-07-1938              WON 57 “De Wet”, eig. Corn Stellingwerf, Kimswerd (S. de Haas overleden)

                21-04-1947              WON 57 “De Wet”, doorgehaald, bij controle vervallen

                

1947        WON 57  open boot (hout) / bem. 2

                afm. 8,00 x 1,80 x 1,00. omv. 2,60

                inhoudsmaten: bruto: 6,58 m3, netto: 3,62 m3. brt.: 2,33, nrt.: 1,28

                bouwjaar: 1931                       werf: v. Manen, Berlikum

                eigenaar: Gerrit Stellingwerf, Kimswerd nr. 66

                soort visserij: botnetten, ansjovisnetten Waddenzee

                

                Historie:

                00-00-1931              nieuw vaartuig

                21-04-1947              WON 57

                17-01-1948              WON 57, verk. aan M. Krommedam te Wieringen

 

2006       WON 57  Lemsteraak ''Tebek'' / recreatie

               afm. 11,20

               bouwjaar: 2000            werf: Blom, Hindeloopen

               eig. P. en T. Meijlis-Wiersma

 

              Historie:

              00-00-2000              WB 19 / recreatie

              00-00-2006              WON 57 / recreatie

   

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel