askSam Document

1915        WON 58      open zeil- of roeiboot

                inhoud: 0,5 m3

                eigenaar: Jan Hoekstra, Makkum

                soort visserij: bot- en palingvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                30-08-1915              WON 58, nieuw ingeschreven, nieuw vaartuig

                09-11-1932              WON 58, doorgehaald wegens afsluiting Zuiderzee

                

1937        WON 58    motorboot (hout) ”Nooitgedacht” / bem. 2

                inhoud: 3 m3

                motor: 20 pk T Ford

                eigenaar: Klaas Tysma (* 23-02-1876) Kimswerd

                soort visserij: haringvisserij benoorden de afsluitdijk

                

                Historie:

                30-04-1937              WON 58, nieuw ingeschreven, tevoren niet voor de visserij gebezigd

                19-06-1942              HD 270, eig. A. Tot te Den Helder

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel