WON 60 Poolster Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel
 

WON 60 ''Poolster", botter van Pieter Wouda in het Vallaat aan de Voorstraat. (uit Fan Fryske Groun, 1935)

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel