askSam Document

1912        WON 62  open zeil- of roeiboot ”Zeehond” / bem. 2

                inhoud: 2 m3

                eigenaar: Sjoerd Cousijn, Kimswerd

                soort visserij: haringvisserij Zuiderzee

                

                Historie:

                16-02-1912              WON 62 ”Zeehond”

                16-05-1923              WON 62 ”Zeehond”, eig. Sj. en D. Cousijn, Kimswerd

                09-11-1932              WON 62 ”Zeehond”, eig. Sj. en Martinus Cousijn, Kimswerd

                04-12-1937              HA 91

                

1938        WON 62        motorbotter / aak (hout) ”Noordster”  / bem. 4

                afm. 12,83 x 3,94. omv. 6,85

                inhoudsmaten: bruto: 63,48 m3, netto: 28,57 m3. brt.: 22,43, nrt.: 10,09

                bouwjaar: 1913                       werf: Monnickendam

                motor: 20 pk Fordson benzine, 4 cil. (1934)

                eigenaren: Gebr. Jan Pieter, Kerkstraat 6 en Lykle Pieter Poepjes, Middenstraat 19, Makkum

                soort visserij: haring- en palingvisserij benoorden de afsluitdijk

                volgboten: 2 houten boten

                

                Historie:

                29-12-1917              HZ 8, tevoren niet voor de visserij gebruikt, eig. Fa. A. van Lustig?

                03-06-1922              HZ 8, eig. J. van Amstel Gjz.

                26-07-1932              HZ 8, doorgehaald

                21-12-1933              LE 39 ”Noordster”, tevens van motor voorzien

                29-01-1938              WON 62 ”Noordster”, eig. Gebr. J.P. Poepjes en L.P. Poepjes

                13-03-1946              LE 27 ”Noordster”, eig. L. Poepjes

                20-09-1949              GM 7, eig. Joch. & Jac. v.d. Berg

                13-04-1950              GM 7, eig. Joch. v.d. Berg

                22-11-1950              UK 45 ”Berentje”, eig. Joch. v.d. Berg

                11-01-1954              UK 45 ”Berentje”, wijz. motor: 40 pk Ford, 4 cil.

                19-10-1954              UK 45 ”Berentje”, verk. aan G. Post te Urk

                

1946        WON 62    motorkotter ”Noordster” / bem. 3

                afm. 14,10 x 3,55. omv. 4,80

                inhoudsmaten: bruto: 44,24 m3, bruto: 19,91 m3. brt.: 15,63, nrt.: 7,03

                bouwjaar: 1934                       werf: v.d. Werff, Bolsward

                motor: 20 pk Kromhout gasoliemotor, 1 cil. (1936)

                eigenaren: Gebr. Jan Pieter en Lykle Pieter Poepjes, Makkum

                soort visserij: aalfuiken, staandwant, kommen en sleepnetten

                IJsselmeer en Waddenzee

                

                Historie:

                05-04-1934              WON 17 ”De Jonge Ruurd”, eig. David van der Kooy, Makkum

                01-06-1943              WON 17 ”De Jonge Ruurd”, gevorderd door de Duitse Wehrmacht

                30-07-1945              WON 17 ”De Jonge Ruurd”, te Delfzijl vrijgegeven

                13-03-1946              WON 62 ”Noordster”, eig. Jan Pieter Poepjes en Lykle Pieter Poepjes

                20-03-1961              WON 62 ”Noordster”, eig. Jan Pieter Poepjes en wed. L. Poepjes-Wouda

                                                 wijz. motor: 75 pk Deutz, type A6L 514, 6 cil.  1500 omw. nr. 2406-529-34 (1961)

                28-08-1974              WON 62 ”Noordster”, eig. Pieter Poepjes, Ged. Putten 13, Makkum

                                                 naar nieuw register

                00-11-1998              hermeting, loa; 14,25 m      inhoud; 17 GT    

                04-11-2005              uitgeschreven en verkocht aan en zeilschool te Lemmer   

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wűnseradiel