askSam Document

1917        WON 63   vrachtvaartuig ”Mercurius” / bem. 2

                inhoud: bruto: 60 m3

                eigenaar: W.C. Altena, Makkum

                soort visserij: mosselvisserij in Zuiderzee en Waddenzee

                

                Historie:

                10-04-1917              WON 63 ”Mercurius”, nieuw ingeschreven, tevoren niet voor de visserij gebezigd

                03-11-1920              WON 63 ”Mercurius”, doorgehaald, wordt niet meer voor de visserij gebezigd

                                 

1932        WON 63  open zeil- of roeiboot ”Brandaris” / bem. 2

                inhoud: 3 m3

                eigenaar: Jacob Annes de Haas, Kimswerd

                soort visserij: haringvisserij

                

                Historie:

                08-02-1932              WON 63 ”Brandaris”, nieuw vaartuig

                11-03-1947              WON 63 ”Brandaris”, doorgehaald, gesloopt

 

1965       WON 63  motorkotter ''Lauwerszee" / bem. 3

               afm. 16,47 x 4,14.  omv. 7,10

               bouwjaar: 1927

               eigenaar: motorenfabriek Gorter

               soort visserij: garnalenkor in Waddenzee

               vergunninghouder: Piet L. Poepjes, Makkum. Consentnr. 073

 

              Historie:

              30-09-1935              LE 69, tevoren niet voor de visserij gebezigd
              01-07-1936              WON 47 ”Lauwerszee”, eig. L.H. Poepjes
              15-02-1941              WON 47 ”Lauwerszee”, eig. Gebr. Siebe L., Hans, Pieter en Jurjen Jacob Poepjes
              23-07-1943              WON 47 ”Lauwerszee”, gevorderd door de Duitse Wehrmacht
              21-08-1945              WON 47 ”Lauwerszee”, vrijgegeven te Delfzijl
              07-03-1947              WON 47 ”Lauwerszee”, eig. Siebe Poepjes, Vallaat 2, Pieter Poepjes, Voorstraat 5 
                                               en Jurjen Poepjes, Vallaat 1 te Makkum

                                               wijz. motor: 35 pk N.U.K., 1 cil. (1926)
                                               wijz. visserij: garnalenkor in de Waddenzee. / bem. 3.
              21-03-1955              WON 47 ”Lauwerszee”, eig. Jurjen Jacob Poepjes (* 22-12-1912) Vallaat 6, Makkum
              25-11-1955              HA 12, eigenaar verhuisd naar Harlingen
              00-00-?                    DZ 1, ”Lauwerszee”, eig. H. Vos

              00-00-1965              WON 63 ''Lauwerszee", eig. machinefabriek Gorter

                                               Piet L. Poepjes, Makkum vergunninghouder.

                                               Bem.: Tonnie Rinia en Durk van Dijk, Makkum

              00-00-?                    Verkocht naar Bierum, eig. ?

              00-00-1995              gesloopt

             

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel