askSam Document

1912        WON 65 open zeil- of roeiboot ”Jonge Broer” / bem. 2

                inhoud: 2 m3
                eigenaar: Foppe van Popta, Kimswerd
                soort visserij: haringvisserij in de Zuiderzee

 

                Historie:
                16-02-1912   WON 65 ”Jonge Broer”
                14-08-1923   AV 11, eig. Kl. de Hart, Scharwoude


 

1931        WON 65   open zeil- of roeiboot met motor ”Risico” / bem.

                motor 3 3/4 pk Johnson

                eigenaar: Jacob S. de Haas, Kimswerd

                soort visserij: haringvisserij

                inhoud: 3 m3

                

                Historie:

                28-12-1931              WON 65 ”Risico”, nieuw vaartuig

                25-01-1943              WON 65 ”Risico”, doorgehaald, wordt niet meer als zelfstandig vissersvaartuig

                                                 gebruikt

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel