askSam Document

1912        WON 66   open zeil- of roeiboot ”Twee Gebroeders” / bem. 2

                inhoud: 2 m3

                eigenaar: Jan Jans Anema, Kimswerd

                soort visserij: haringvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                16-02-1912              WON 66 ”Twee Gebroeders”

                16-05-1923              HA 1

                

1932        WON 66   open zeil- of roeiboot ”De Twee Gebroeders” / bem. 1

                inhoud: 3 m3

                eigenaar: Berend Kooy, Makkum C 146

                soort visserij: botvisserij

                

                Historie:

                tevoren                   HI 36

                08-03-1932              WON 66 ”De Twee Gebroeders”

                09-11-1932              WON 66 ”De Twee Gebroeders”, doorgehaald wegens afsluiting Zuiderzee

                

1938        WON 66   open zeil- of roeiboot / bem. 1

                inhoud: 2 m3

                eigenaar: Auke de Vries, Makkum

                soort visserij: bot- en palingvisserij in de Waddenzee

                                 

                Historie:

                16-05-1938              WON 66, nieuw ingeschreven tevoren niet voor de visserij gebezigd

                22-11-1943              WON 66, doorgehaald, wordt niet meer voor de visserij gebruikt

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wűnseradiel