WON 69 Grutte Harmen Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel
 

WON 69 bij de palingfuiken in de Waddenzee bij Zurich. Links eigenaar Harmen Haarsma en rechts Harmen Faber. 
(foto's: Frans Faber)

 
   
 
   
 

Harmen Faber

 

Harmen Faber en Harmen Haarsma

 Harmen Gabe Haarsma

   
 
   

 

 

 

 

 

 

Vanaf 1917 claimde de familie Haarsma het visserijnummer WON 69. Zowel vader Gabe Harmen Haarsma als later zoon Harmen Gabe Haarsma (beter bekend als ''Grutte Harmen'') waren actief als aannemer van dijkwerken en onder meer aangesteld voor het onderhoud van de zeewering (paalwerk) rond Makkum. Tijdens de jaarlijkse haringtrek werd er echter gevist. Zoon ''Grutte Harmen" neemt deze visserij in 1923 over van zijn vader. In 1964 laat hij zich uitschrijven, maar meldt zich weer in 1970. Onder hetzelfde nummer werd op paling gevist in de Waddenzee nabij Zurich. De foto's dateren vermoedelijk uit deze periode, hoewel de gebruikte boten niet corresponderen met de opgave voor het visserijregister.

 
 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel