askSam Document

1911        WON 69   open zeilboot / bem. 2.  consent nr. 10

                inhoud: 3 m3

                eigenaar: Lubbert van der Laan, Makkum

                soort visserij: paling- en botvisserij in Zuiderzee

                

                Historie:

                01-07-1911              WON 69

                22-03-1916              WON 69, doorgehaald, bij storm weer verongelukt

                                                 (14 jan. 1916 zwaar beschadigd in kistwerk bij Hindeloopen)

                

1917        WON 69    open zeil- of roeiboot “De Jonge Pier” / bem. 2

                afm. 5,60 x 1,67. omv. 2,90.

                eigenaar: Gabe Harmen Haarsma, Makkum

                soort visserij: haringvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                22-01-1917              WON 69 “De Jonge Pier”, nieuw ingeschreven, nieuw vaartuig

                18-06-1923              WON 69 “De Jonge Pier”, wijz. eig. Harmen Gabe Haarsma (* 12-06-1900), Makkum

                                                 als beroep geeft de eigenaar: visser / aannemer

                17-04-1929              WON 69, wijz. naam: ”Zeemeeuw” en bem. 1

                22-10-1964              WON 69, doorgehaald, wordt niet meer bedrijfsmatig gebruikt

                

1970        WON 69   roeiboot (staal) ”Weltevreden” / bem. 1

                afm. 4,00 x 1,20 x 1,00

                eigenaar: Harmen Gabe Haarsma, Harlingerdijk 18, Makkum

                soort visserij: aalfuiken in Waddenzee

                

                Historie:

                23-01-1970              WON 69

                05-07-1977              WON 69, bij controle blijkt dat deze inschrijving nooit officeel is opgenomen

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel