askSam Document

1918        WON 70  open zeil- of roeiboot / bem. 2

                inhoud: 3 m3

                eigenaar: F. van Dijk, Makkum

                soort visserij: haring- en botvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                26-03-1918              WON 70, nieuw ingeschreven

                00-00-1932              WON 70, doorgehaald wegens afsluiting Zuiderzee

                

1939        WON 70   open zeil- of roeiboot / bem. 1

                inhoud: 4 m4

                eigenaar: Harmanus Groen, Makkum

                soort visserij: haring-, bot- en palingvisserij in de Waddenzee

                

                Historie:

                01-04-1939              WON 70, nieuw ingeschreven, tevoren niet voor de visserij gebezigd

                22-03-1947              WON 70, doorgehaald, gesloopt

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel