askSam Document

1918        WON 71    open zeil- of roeiboot ”Jonge Gerrit” / bem. 1

                inhoud: 1 m3

                eigenaar: E. van der Molen, Makkum

                soort visserij: haring- en botvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                12-07-1918              WON 71 ”Jonge Gerrit”, nieuw ingeschreven

                16-02-1920              WON 71 ”Jonge Gerrit”, aanvulling inhoud: 1,75 m3

                16-05-1923              WON 71 ”Jonge Gerrit”, doorgehaald, is al in 1920 gesloopt

                

1932        WON 71    open zeil- of roeiboot ”De Zwaan

                inhoud: 2,5 m3

                eigenaar: Tjalling Roedema, Cornwerd nr. 28

                soort visserij: botvisserij

                

                Historie:

                26-07-1932              WON 71 ”De Zwaan”, nieuw ingeschreven, tevoren niet voor de visserij gebezigd

                22-03-1947              WON 71 ”De Zwaan”, doorgehaald, wordt niet meer voor de visserij gebruikt

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel