askSam Document

1919        WON 72  open zeil- of roeiboot / bem. 1

                inhoud: 1,5 m3

                eigenaar: W. Dijkstra, Makkum

                soort visserij: peuren in de Zuiderzee

                

                Historie:

                13-11-1919              WON 72, nieuw vaartuig

                09-11-1932              WON 72, doorgehaald wegens afsluiting Zuiderzee

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel