askSam Document

1919        WON 73   halfged. zeilboot / bem. 2

                inhoud: 20 m3 brt. 10 m3 nrt.

                eigenaar: L. J. van der Laan, Makkum

                soort visserij: bot, haring, ansjovis- alikruikenvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                01-11-1919              WON 73, nieuw ingeschreven, nieuw vaartuig

                13-11-1919              TX 5

                

1932        WON 73   motorschouw ”Kornwerderzand” / bem. 2

                afm. 12,30 x 2,65. omv. 5,15

                inhoudsmaten: bruto: 33,67 m3, netto: 15,15 m3. brt.: 11,90, nrt.: 5,35

                bouwjaar: 1920

                motor: 15 pk. Kromhout, gasoliemotor, 1 cil. (1930)

                eigenaar: Tjitte Heins de Vries (* 04-04-1878), Zurich nr. 20bis

                soort visserij: aalfuiken, botfuiken en spieringkom in IJsselmeer en Waddenzee

                volgboten: 1 open roeiboot

                

                Historie:

                29-08-1932              WON 73 ”Kornwerderzand”, tevoren niet voor de visserij gebezigd

                00-06-1945              WON 73, wijz. eig. Pieter Kuiper en Yde de Boer, Zurich nrs. 25 en 45

                07-06-1950              WON 73, wijz. soort visserij: aalfuiken, spiering- bot- en ansjovisnetten

                

1959        WON 73  roeiboot (hout) / bem. 2

                afm. 4,50 x 1,60 x 0,70

                bouwjaar: 1938                       werf: Wieringen

                eigenaren: Yde de Boer, C. de Roblesdijk 74 en Pieter Kuiper, C. de Roblesdijk 36, Zurich

                soort visserij: paling-, bot- en snoekbaarsvisserij in IJsselmeer en Waddenzee

                

                Historie:

                31-03-1959              WON 73, nieuw ingeschreven, tevoren volgboot bij de WON 73

                11-07-1959              WON 73, eig. Pieter Kuiper

                01-04-1968              WON 73, eig. Yde de Boer, gek. van de erven P. Kuiper

                                                 motor: 5 pk Johnson bb, (1965)

                                                 naar nieuw register

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel