askSam Document

1921        WON 74   open zeil- of roeiboot / bem. 1

                inhoud: 1,5 m3

                eigenaar: Rintje Kuiper, Makkum

                soort visserij: botvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                01-06-1921              WON 74, nieuw ingeschreven, vaartuig voorheen niet voor de visserij gebezigd.

                09-11-1932              WON 74, doorgehaald wegens afsluiting Zuiderzee

                

1942        WON 74    motorschouw (hout) / bem. 2

                afm. 8,15 x 2,40 x 3,84.

                Inhoudsmaten: bruto: 13,49 m3, netto: 6,07 m3, brt. 4,77, nrt. 2,14

                bouwjaar: 1942                       werf:

                motor: 18 pk. Ford T, bezinemotor, 4 cyl. (1930)

                eigenaar: Dooitze D. de Boer (* 03-03-1888), Gaast nr: 50

                soort visserij: aalfuiken, staande netten IJsselmeer

                nevenbedrijf: snoekbaarsnetten IJsselmeer met 2 man en 1 houten volgboot

                

                Historie:

                21-12-1942              WON 74, tevoren ongenummerd

                15-09-1948              WON 74 doorgehaald, wordt niet meer voor de visserij gebezigd

                

1948        WON 74   motorschouw, hout ”De Twee Gebroeders” / bem. 2

                afm. 8,00 x 3,75. omvang: 5,75.

                Inhoudsmaten: bruto: 30,68 m3, netto: 14,10 m3. brt. 10,84, nrt. 4,80

                bouwjaar: 1918                       werf:

                motor: 20 pk Ford benzinemotor, 4 cyl. (1926)

                eigenaar: Dooitze D. de Boer (* 03-03-1888), Gaast nr. 50.

                soort visserij: aalfuiken en staandwant

                

                Historie:

                28-02-1948              ME 32

                17-04-1948              ST 50         eig. Th. de Vries, Warns

                15-09-1948              WON 74

                25-10-1967              WON 74   doorgehaald, wordt reeds geruime tijd niet meer voor de visserij gebruikt.

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel