WON 76 Verkoop Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel

   

 

 

 

 

 

 

WON 76 voor de wal in de Krommesloot (uit boek: Aanzien van de Visserij)

Juni 1983: WON 76 "Morgenster'' op sleep achter de WON 77 op weg naar Enkhuizen.                     (foto: Arend Poepjes Hzn.)

Omstreeks 1985: WON 76 voor de werf in Enkhuizen.                                                                                (foto: Otto Gielstra)

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel