askSam Document

1923        WON 78   punter, hout  / bem. 1

                afm. 3,80 x 1,30 x 0,50. omvang: 2,60

                inhoudsmaten: bruto: 0,65 m3, netto: 0,35. brt. 0,23, nrt. 0,13

                eigenaar: Dirk Posthuma de Boer (*22-03-1882), Cornwerd nr. 12

                soort visserij: fuiken en netten in de Zuiderzee

                

                Historie:

                13-07-1923              WON 78, nieuw ingeschreven, tevoren niet voor de visserij gebezigd

                22-10-1963              WON 78, doorgehaald, wordt niet meer voor de visserij gebezigd.

                                                 eigenaar op 22-06-1960 overleden.

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel