askSam Document

1927        WON 79   open roei- of zeilboot ”De Werklooze” / bem. 1

                inhoud: 1,8 m3

                eigenaar: Freerk v.d. Veen, Makkum

                soort visserij: botvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                22-01-1927              WON 79, nieuw ingeschreven, tevoren niet ingeschreven geweest

                09-11-1932              WON 79, doorgehaald wegens afsluiting Zuiderzee

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel