1911 WON 9 roeiboot / bem. 1 consent nr. 14

1911        WON 9    roeiboot / bem. 1 consent nr. 14

                inhoud: 1 m3          

                eigenaar: Jan Veersma, Zurich

                soort visserij: palingvisserij met aalfuiken

                Historie:

                01-07-1911              WON 9

                09-11-1932              WON 9, doorgehaald

                

1933        WON 9    halfged. platbodem (houten aak) met motor ”Elizabeth” / bem. 2/3

                inhoudsmaten; bruto: 43 m3, netto: 19 m3

                motor: 18 pk

                eigenaar: Gerhardus Mulder, Makkum A 32

                soort visserij: haring-, ansjovis- en botvisserij

                

                Historie:

                02-08-1911              LE 43, ”Jonge Philippus”, eig. G. Mulder

                02-10-1933              WON 9, ”Elizabeth”, eig. G. Mulder

                03-01-1940              verkocht aan Jan Joh. Poepjes te Lemmer

                

1940        WON 9    open zeilboot / bem. 2/3

                afm. 6,50 x 2,25 x 0,80 omv. 2,45

                inhoudsmaten: bruto: 6,10 m3, netto: 3,36 m3. brt. 2,16, nrt. 1,19

                bouwjaar: 1937                       werf: D. Amels, Makkum

                eigenaar: Jelle Poepjes, Kerkstraat 24, Makkum

                soort visserij: haring-, snoekbaars en aalvisserij op IJsselmeer en Waddenzee

                Historie:

                03-01-1940              WON 9

                13-03-1948              WON 9, doorgehaald, wordt volgboot bij de WON 9

                07-06-1948              WON 9, tevoren volgboot, wijz. adres eig.: Bleekstraat 19

                28-02-1958              WON 9, thans volgboot bij de WON 9

                

1958        WON 9    motorkotter ”Vier Gebroeders” / bem. 3

                afm. 17,15 x 3,30 x 2,81. omv. 6,84

                inhoudsmaten: bruto: 50,38 m3, netto: 22,67 m3. brt.: 17,80, nrt.: 8,01

                bouwjaar: 1926                       werf: Barkmeyer, Groningen

                motor: 18 pk Industrie, type IB4, 1 cil. 350 omw. nr. 378 (1926)

                eigenaar: Jelle Poepjes, Bleekstraat 26, Makkum

                soort visserij: fuiken, kommen en staandwant op IJsselmeer en Waddenzee

                

                Historie:

                00-00-1926              gebouwd als vrachtboot in 1945 gekocht te Wolvega

                12-11-1946              LE 18 ”Jonge Rinze” eig. Kl. H. Poepjes, Delfstrahuizen

                08-04-1949              WON 23 ”Jonge Rinze” eig. Pieter Klaas Poepjes (gebrs. Poepjes)

                28-02-1958              WON 9, ”Vier Gebroeders”, eig. Jelle Poepjes Lzn., Makkum

                00-01-1960              WON 9, wijz. motor: 40 pk Lister,  4 cil. 1200 omw. nr. 503750 (1948)

                27-06-1960              WON 9, wijz. motor: 50 pk Deutz, 4 cil., 1500 omw. nr. A4L 514 2339-889-892 (1960)

                06-05-1961              WON 9, wijz. motor: 75 pk Deutz,  6 cil. SA 6L 514, 1500 omw. nr. 2720/703/08 (1961)

                28-02-1969              WON 9, wijz. motor: 105 pk Kromhout, type 6 TS 117, 6 cil. 1500 omw. nr. 18618 (1968)

                29-08-1973              WON 9, eig. Firma J. Poepjes en Zn. (Jelle en Age J. Poepjes)

                29-08-1974              WON 9, eig. Firma Age J. en Jan A. Poepjes

                11-12-1983              HD 45, ”Marie Anne”, eig. C.I. Kater

                31-12-1984              HD 45, "Marie Anna" eig. M.W.J. Leyenhorst  

                00-00-1989              HD 45, ”Marie Anne”, eig. M.W.J. Leyenhorst. stuurhuis vervangen

                                                door het stuurhuis van de TS 3 dat tot jacht werd verbouwd

                00-08-1997              Nummer doorgehaald in het visserijregister (opgelegd in Den Helder)

                 03-09-2004             gezonken bij Scheepswerf Visser en weer gelicht  


 

1983        WON 9  

                afm.   15.50  x 15,50 x 4,00 x 1,85  

                inhoud:   18,15 brt.

                bouwjaar: 1960                       werf: Visser Den Helder  

                motor:  Scania Vabis 1967  150 PK    

                eigenaar: Age Poepjes Jzn., Makkum

                

                Historie:

                27-04-1960              UK 29,  "HILTJE"  eig; Riekelt de Boer  motor : Kromhout 20 PK  

                28-03-1961              nieuwe motor; Scania Vabis 1960  90pk

                28-04-1967              nieuwe motor; Scania Vabis 1967  150pk

                00-10-1983              WON 9, eig. A. Poepjes Jzn.                                               

                00-10-1990              UK 263, "LUBBETJE ANNA"   eig. R.Post    loa; 15,58m   inhoud; 25,94 brt  

                00-07-1993              UK 35,    "NOORDSTER"           eig. F.J.Poepjes        

                00-09-1994             uitgeschreven

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel