Schipper Jasper van der Linde
 
 

Briefje uit 1938 van de bevrachtings-commissie te Sneek aan schipper J. van der Linde a/b Nooit gedacht liggende in Staveren.

Het is nog volop crisistijd en uitzicht op werk is er niet, getuige de laatste regel.

   
 
   
 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel