WON 16, recreatie                    (foto: Rienk Nadema)

 
 

''Antje'', ex WON 16 in omgeving Gooimeer.   (foto: Klaas Koornstra)

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel