1942: WON 2 "Füttie" van Leendert van Malsen in de Groote Zijlroede voor de fabriek van Tichelaar        (fotonr. 5585)

  

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel