WON 33, voormalig beurtschip van Wessel Veenstra, verlaat de haven. (foto Walter Altena)

 
 

In de sluis te Kornwerderzand. (foto Fimme Bootsma Hzn.)

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel