WON 40 (1912-1932). Achterste boot v.l.n.r. eigenaar Tjitte de Vries (Zurich) en Jan van der Laan sr. (Makkum). Voorste boot 'Grutte' Andries Visser (Makkum) en 'Haagse' Piet Kuipers.                                                                        (foto: Rienk Nadema)

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel