1912        WON 41   open zeil- of roeiboot ”Romkjen” / bem. 2

                inhoud: 2 m3.  consent nr. 47

                eigenaar: Douwe Bouma, Zurich

                soort visserij: botvisserij op de Zuiderzee

                

                Historie:

                11-10-1912              WON 41 ”Romkjen”

                03-11-1920              WON 41 ”Romkjen”, doorgehaald wordt niet meer voor de kustvisserij gebezigd

                

1927        WON 41   open zeil- of roeiboot

                inhoud: 3,5m3

                eigenaar: Pieter Dijkstra, Zurich

                soort visserij: botvisserij

                

                Historie:

                28-03-1927             WON 41, nieuw ingeschreven

13-03-1948             doorgehaald, bestaat niet meer

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wűnseradiel