2002: Voormalige WON 42 als ''Seepferdchen" actief als rondvaartboot op het duitse wad.                       (foto: Rienk Nadema)
 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel