Haringvisserij bij Zurich in het voorjaar van 1923: Met links de WON 44 van Jan Veersma uit Zurich. Veersma was behalve visser ook cafťhouder en boer. In het midden de WON 13 van Liske Rinia (Makkum) en rechts de WON 54 van Ype de Boer uit Zurich.
 
   


Jan Veersma met echtgenote Antje Sijpersma en zoon Jan voor hun cafť-billard aan het Oostend in Zurich. In de kajuit een kostganger. In verband met de dijksverhogingen 1928-1932 en nog eens in 1963, bij het op deltahoogte brengen van de zeedijk, moesten alle dijkshuisjes richting Harlingen worden afgebroken.

 

 

 

WON 44 bij Zurich. Links eigenaar Jan Veersma en in de boot Rein Westendorp uit Makkum. Westendorp emigreerde later naar Amerika.

 
 
Haringvisserij bij Zurich omstreeks 1920. WON 44 met Jan Plantinga en Jan Veersma, WON 54 Ype en Yde de Boer uit Zurich. HA 7 met B. Nielsen, E. Haagsma en P. Attema.
 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel