1913        WON 45  open zeil- of roeiboot ”Twee Gebroeders” / bem. 2

                inhoud: 4 m3

                eigenaar: Otto Politiek, Makkum B 54

                soort visserij: paling- en botvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                13-03-1913              WON 45 ”Twee Gebroeders”, nieuwe inschrijving

                18-06-1926              WON 45, eig. Pieter Horjus, Makkum

                09-11-1932              WON 45, doorgehaald wegens afsluiting Zuiderzee

                

1936        WON 45   motorboot (aak) ”De Drie Gebroeders” (hout) / bem. 2

                inhoudsmaten: bruto: 33 m3, netto: 15 m3

                motor:     20 pk Adler (1936)

                eigenaar: Lubbert W. van der Laan, Tuinstraat 13, Makkum

                soort visserij: paling- en haringvisserij benoorden de afsluitdijk

                

                Historie:

                20-07-1911              LE 11 ”Vijf Gebroeders”, eig. H. Thijsseling

                                                 LE 46 ”Vrouw Margaretha”, eig. H. Thijsseling

                04-06-1933              HA 31, eig. W. v.d. Linde

                08-04-1936              WON 45 ”De Drie Gebroeders”, tevens van motor voorzien

                10-01-1942              WON 45, eig. Gebr. Eelke (* 03-01-1915) en Gerrit v.d. Laan , Tuinstraat 13, Makkum
                                                 wijz. motor: 10 pk Archimedes (1942)

                22-11-1943              WON 45, doorgehaald, wordt niet meer voor de visserij gebruikt.

                                                 eigenaar is inmiddels Eelke v.d. Laan.

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel