±1939 Scheepswerf "Welgelegen" van Amels aan de Groote Zijlroede. Het voltallige werfpersoneel staat op de in aanbouw zijnde viskotter TX 24 ''Trijntje Cornelia". Links voor de wal de botter WON 49 van Tjerk van Malsen, toen wonende in Cornwerd. Het schip werd voor sloop verkocht aan bakker Evert Salverda in Idsegahuizum (Skuzum) en eindigde in de bakkersoven. 
 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel