Haringvisserij in het voorjaar 1923 bij Zurich. Door de gunstige ligging ten opzichte van de stroming 'de Boontjes' was Zurich korte tijd een belangrijke plaats voor de haringvangt. Dicht bij de kust en vlakbij de stenen hoofden waren de vangsten een aantal jaren zeer uitzonderlijk. De visserij was echter sterk seizoensgebonden en werd daarom uitgevoerd in coŲperatieve vorm bij de verschillende dijkshoofden; de z.g. 'haadfiskerij'. Langs de kust van de voormalige gemeente Wonseradeel kon deelname variŽren van 4 tot 8 boten (x 2 man). De stenen dammen ('Haaden'), bij Rijkswaterstaat enkel bekend onder een nummer kregen zelfs namen zoals: 'it Goudhaad, Izerhaad, Sjoerd Couzijnshaad, Obe Tjitshaad, Pinksterhaad' en het 'Dyksterbuorsterhaad'. Deze kreeg later nog een haaks aan de zeedijk staande dam waardoor een kom ontstond met rustig zeewater. Het bleek een ideale zwemplek voor Dijksterbuursters en Kimswerders en kreeg van hen de bijnaam 'De Brijkom'.
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WON 54
Links Yde de Boer, midden viskoopman E. Haagsma uit Harlingen en naast de boot eigenaar Ype de Boer uit Zurich.

 

 
 
Haringvisserij bij Zurich omstreeks 1915. Midden de WON 54 met Ype (links) en zoon Yde de Boer. De haringboot werd in 1912 overgenomen van Douwe de Vries uit Zurich. In 1923 nam Ype de Boer de BAR 60 over en vernoemde deze haringboot naar de recenderende burgemeester van Wonseradeel; WON 54 ''Piccardt''.
Links de WON 44 van Jan Veersma (hij toont een mand vol haring) en rechts de HA 7 met B. Nielsen, E. Haagsma (viskoopman) en staande ernaast P. Attema.   
 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel