WON 60 ''Poolster", botter van Pieter Wouda in het Vallaat aan de Voorstraat. (uit Fan Fryske Groun, 1935)

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel