±1960: WON 68 motorschouw (1942-1977) van Jelke de Haan, vanaf 1974 is zoon Bastiaan 'Bassie' de Haan eigenaar.
foto: Gjalt Scheepvaart.

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WON 68 bij de fuiken nabij Kornwerderzand.


foto: Hein Faber.

 
   

 

 

 

 

 

 

 

foto: Rienk Nadema

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de Leeuwarder Courant van 6 juli 1966

(bron: Lieuwe Kampen)

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel