WON 6 ''Weltevreden". Onder: garnalenvergunning voor het jaar 1957 uitgegeven aan Siemen Zwerver te Kimswerd.
 
 
 
WON 6 in werkhaven IJsselmeerzijde op Breezanddijk?
 
 
WON 6 (links) in de vissershaven van Enkhuizen.
 

Voor de wal in Hoorn

   

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel