EXMORRA    Fotoalbums:   


HIER

EXMORRA   2 Artikelen.

dehistoriegaatdoor.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
Exmorra de histor gaat door eigen dorp Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel
Uit de serie de historie gaat door eigen dorp.....
school01.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
- Website Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel
Het onderwijs in de school te Exmorra was in het begin dezes jaars ellendig te noemen, daar er in de onmisbaarste leervakken bijna geene vorderingen aangetroffen werden; terwijls zelfs de leermiddelen oud en versleten waren, gaf de morsigheid van het.....