EXMORRA   1 Fotoalbums:   


EXMORRA   2 Artikelen.

dehistoriegaatdoor.html
Gewijzigd op: 2021 May 26
Exmorra de histor gaat door eigen dorp Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel
Uit de serie de historie gaat door eigen dorp.....
school01.html
Gewijzigd op: 2021 May 26
- Website Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel
Het onderwijs in de school te Exmorra was in het begin dezes jaars ellendig te noemen, daar er in de onmisbaarste leervakken bijna geene vorderingen aangetroffen werden; terwijls zelfs de leermiddelen oud en versleten waren, gaf de morsigheid van het.....