EXMORRA   1 Fotoalbums:   


EXMORRA   2 Artikelen.

dehistoriegaatdoor.html
Gewijzigd op: 2020 Jun 23
Exmorra de histor gaat door eigen dorp Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel
Uit de serie de historie gaat door eigen dorp.....
school01.html
Gewijzigd op: 2020 Jun 23
- Website Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel
Het onderwijs in de school te Exmorra was in het begin dezes jaars ellendig te noemen, daar er in de onmisbaarste leervakken bijna geene vorderingen aangetroffen werden; terwijls zelfs de leermiddelen oud en versleten waren, gaf de morsigheid van het.....