1911 WON 16 roeiboot / bem. 1. cons. nr. 3

1911        WON 16   roeiboot / bem. 1. cons. nr. 3

 inhoud: 1 m3

 eigenaar: Eling de Boer, Makkum

 soort visserij: botvisserij op Zuiderzee


 Historie:

 01-07-1911              WON 16

 00-00-1916              WON 16, wijz. eig.: Eling en Feike de Boer

 09-11-1932              WON 16, doorgehaald, wegens afsluiting Zuiderzee


1934        WON 16    halfged. zeilboot / bem. 2

 inhoud: 13 m3

 eigenaar: Jelle Kuipers, Cornwerd

 soort visserij: bot en palingvisserij


 Historie:

 00-00-0000              HA 22

 19-03-1934              WON 16 

 27-12-1934              WON 16, eig. Anne Zijlstra, Makkum

 30-10-1940              WON 16, doorgehaald wordt niet meer voor de kustvisserij gebezigd        


1941        WON 16   open zeil- of roeiboot ”Twee Gezusters” / bem. 2

 inhoud: 3 m3

 eigenaar: Ype de Boer, Zurich no 45

 soort visserij: haring, paling en botvisserij op Waddenzee


 Historie:

 30-11-1932              WON 1, nieuw vaartuig

 30-10-1940              WON 1, doorgehaald

 28-06-1941              WON 16

 07-06-1948              WON 16, doorgehaald, wordt niet meet voor de visserij gebezigd


1949        WON 16    motorkotter ”Morgenster” / bem. 3

 afm. 14,50 x 4,00 x 1,80. omv. 6,60

 inhoudsmaten: bruto: 57,65 m3, bruto: 25,94 m3. brt.: 20,37, nrt.: 9,16

 bouwjaar: 1948       werf: Gebr. Koops, Hoogezand

 motor: 20 pk Industrie, ruwoliemotor IB 4A, 1 cil. 350 omw. nr. 1155 (1948)

 bunkercapaciteit: 2500 liter. verbruik: 8 lit./u.

 eigenaar: Hans Klaas Poepjes, Grote Zijlroede 27, Makkum

 soort visserij: kuil en palingfuiken, ansjoviskommen in IJsselmeer en Waddenzee


 Historie:

 04-05-1948            LE 79 ”Morgenster”, nieuw vaartuig. eig. H.K. Poepjes

                                motor: 20 pk Skandia ruwolie, 1 cil (1928)

 08-04-1949            WON 16 ”Morgenster” eig. H. K. Poepjes

                                wijz. Motor; Industrie 1948 20pk    *

15-07-1958             WON 16 ”Morgenster”,

                                               wijz. motor: 116 pk Deutz, type F8M 517, 6 cil. nr. 1215921-26

                                wijz. eig.: Hans Klaas Poepjes, Jelle K. Poepjes,  

                                Pieter K. Poepjes en Rinze K. Poepjes

 07-11-1958            WON 16 ”Morgenster”, hermeting: 14,87 x 4,02 x 1,72

 07-12-1959            HA 51 ”Pieter Willem”, eig. Jans Oving, Harlingen

 16-09-1964            HA 51 ”Pieter Willem”, wijz. motor: 140 pk Deutz ruwolie,

                                type SF6M716, 6 cil. nr. 3178083/88 (1964)

 25-09-1969            HA 51 ”Pieter Willem”, gesaneerd en voor f. 30.000 verkocht naar Engeland  

 00-00-0000?          ''Antje", recreatievaartuig   


1959        WON 16   open boot (staal) / bem. 2

 afm. 6,00 x 2,00 x 0,80

 inhoudsmaten: bruto: 2,35 m3, netto: 1,29 m3. brt.: 0,83, nrt.: 0,45

 bouwjaar: 1954       werf: v.d. Schoot, Harlingen

 eigenaren: Gebr. Hans, Jelle, Pieter en Rinze Poepjes, Gr. Zijlroede, Makkum

 soort visserij: aalfuiken


 Historie:

 19-12-1959              WON 16

 23-10-1970              WON 16, doorgehaald thans bijboot bij de WON 23

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel