1911 WON 2 open zeil- of roeiboot / bem. 1. cons.nr. 25

1911        WON 2   open zeil- of roeiboot / bem. 1. cons.nr. 25

                inhoud: 1 m3

                eigenaar: Willem Wielinga, Makkum

                soort visserij: Botvisserij Zuiderzee

                

                Historie:

                01-07-1911              WON 2

                09-11-1932              WON 2, doorgehaald wegens sluiting Zuiderzee

                

1933        WON 2    open zeil- of roeiboot ”De Duiker” /  bem. 2

                inhoud: 4 m3

                eigenaar: Gerrit Roedema, Cornwerd no 28

                soort visserij: Kustvisserij op bot

                

                Historie:

                07-01-1933              WON 2, nieuw ingeschreven, nieuw vaartuig

                03-02-1941              WON 2, doorgehaald, wordt niet meer voor de visserij gebezigd

                

1941        WON 2    zeilvaartuig met motor / bem. 2

                inhoud: 20 m3

                motor: 40 pk Ford

                eigenaar: Leendert van Malsen, Turfmarkt 56, Makkum

                soort visserij: Visserij op paling, bot- en snoekbaars in de Waddenzee

                                 

                Historie:

                05-11-1930              LE 94, tevoren niet voor de visserij gebezigd

                25-11-1933              ST 7 ,  eig; W.van Dijk, tevens van motor voorzien      

                26-08-1934              HA 73 eig. A.Borsch

                02-03-1939              HA 73, "TWEE GEBROEDERS"  eig.A.P. Dotinga             

                17-09-1940              eig. L. van Malsen                                                               

                02-01-1941              WON 2  eig. L.van Malsen                                                 

                18-09-1942              HA 73  eig. J.Serfat                                                              

                07-12-1947              doorgehaald, komt niet meer voor                                   

                

1942        WON 2 zeilboot ”Füttie”  /  bem. 2

                inhoud: 3 m3

                Bouwjaar: 1940

                eigenaar: Leendert van Malsen (*29-07-1884) Makkum

                soort visserij: Met alle geoorloofde vischtuigen op paling en bot op de Waddenzee

                Historie:

                28-09-1942              WON 2, tevoren niet als hoofdvaartuig voor de visserij gebezigd

                21-04-1947              WON 2, doorgehaald, bij controle vervallen

                

1947        WON 2    houten zeilaak / bem. 3

                afm. 12,00 x 4,00 x 1,60 omvang: 6 bruto: 51m3

                inhoud: netto: 28,05 m3, brt. 18,02, nrt. 9,91

                bouwjaar en werf onbekend

                eigenaar: Leendert van Malsen sr. (* 29-07-1884) Turfmarkt 56, Makkum

                soort visserij: Paling en botfuiken, botnetten, totebel op Waddenzee en spuisluizen

                

                Historie:

                27-04-1914              WK 22, ”DANKBAARHEID”, eig. Meindert Bekema, Workum

                09-12-1916              EH 95 , eig. Nicolaas Joh.’s Stavenuiter, Enkhuizen

                16-01-1925              WR 86, ”JEANETTE”, eig. N. den Haan Wzn., Wieringen

                05-03-1925              WL 12, ”AREND”, eig. Gooitzen van der Zee, Moddergat

                04-02-1935              HA 5, ”ANNA MARIA”, eig. Jan Lichtendael, Harlingen

                                                tevens van motor voorzien: 32 pk Ford benzinemotor

                21-04-1947              WON 2, eig. Leendert van Malsen sr., Makkum

                07-06-1948              doorgehaald, wordt niet meer voor de visserij gebezigd


1948        WON 2    houten open boot / bem. 3

                afm. 6,00 x 1,60 x 0,50 omvang: 2,40

                inhoud: bruto: 4,08 m3, netto: 2,24 m3, brt. 1,44 nrt. 0,79 nrt.

                eigenaar: Leendert van Malsen (* 29-07-1884) Turfmarkt 56, Makkum

                soort visserij: aal- en botfuiken enz. op Waddenzee

                Historie:

                07-06-1948              WON 2, maart 1945 gekocht van de gebr. Poepjes, Harich tevoren volgboot

                29-10-1953              WON 2, doorgehaald, voor sloop verkocht aan L. Rinia, Makkum

                

1955        WON 2   motorkotter, staal ”Suze” / bem. 3

                afm. 17,02 x 3,57 x 1,55,

                inhoudsmaten: bruto: 70,41m3, netto: 26 m3, brt.: 24,85, nrt.: 9,18

                Bouwjaar: 1908                       werf: Amsterdam

                Motor: 30 pk. Kromhout, ruwolie motor MD 2, 1 cil. 400 omw. (1930)

                Bunkercapaciteit: 450 lit. Verbruik: 8 lit./u. Snelheid: 7 zeemijl

                eigenaren: Tjeerd de Boer,  Harlingerdijk 14, Makkum

                                    Jentje Yska,  Ged. Putten 14, Makkum

                Soort visserij: Garnalenkor / Waddenzee

                

                Historie:

                00-00-1908              gebouwd als vrachtschip

                17-03-1948              UK 185   "DE JONGE FREDERIK"   eig: ?        motor; Kromhout (1932) 44pk

                17-03-1948              wijz. Motor; Kromhout 20pk    

                06-11-1949              UK 185    

                16-11-1949              WF 19

                15-12-1953              HA 55, eig. J. van der Schoot te Harlingen

                21-03-1955              WON 2  eig; T.de Boer & J.Yska  

                01-08-1958              WON 2 ”SUZE”, Nieuwe motor: 90 pk Mercedes Benz, ruwolie,

                                                 M203 B, 3 cil, 1200 omw. (1957), verbruik: 18 lit/u.

                                                 wijz. eig. Firma Jentje Yska en Tjeerd de Boer. wijz. naam: ”Suze”

                20-04-1960              WON 2 ”SUZE”, wijz. soort visserij: Garnalenkot op Waddenzee en Noordzee

                09-10-1963              WON 2 ”SUZE”, gekapseisd en verloren gegaan, westelijk van Terschelling

                

1964        WON 2         motorkotter, staal ”Suze” / bem. 3. meetbriefnr. 11055

                Afm. 16,50 x 4,73 x 1,98.

                Inhoudsmaten: bruto: 98,86 m3, netto: 32,36 m3, brt.: 34,90, nrt.: 11,42

                Bouwjaar: 1958      werf:  Fa. W. Visser & Zn., Den Helder. Bouwnr. 17  

                Motor: 80 pk. Bohn & Kühler, gasoliemotor, KR 18 D, 3 cil. 600 omw.

                nr. 16704 (1958). Verbruik: 15 lit./u.

                eigenaar: Firma IJska-de Boer, Makkum

                Soort visserij:        Garnalenkor, tongkuil op Waddenzee en Noordzee

                Historie:

                18-08-1958              WR 248, ”MARGA”, nieuw vaartuig (05-07-1958) eig. Gebr. Visser, Wieringen

                03-02-1960              WR 248, ”CONTINI"  i.p.v. "Marga”, eig. J. Visser, Den Oever    

                17-02-1964              WON 2, ”SUZE”, eig. J. IJska en Tj. de Boer

                28-11-1967              WON 2, ”SUZE”, eig. Tj. de Boer en Wed. S. IJska-Klippel, Makkum

                                                 Nieuwe motor: 230 pk Scania Vabis, gasolie DSJ 11, 6 cil. 1800 omw.

                                                 nr. 838395 (1967). Verbruik: 30 lit/u.

                09-04-1975              WON 2, ”SUZE” eig. Tjeerd de Boer, Makkum

                28-06-1978              WON 2, ”SUZE” eig. Thijs W. Yska en Jaap A. IJska, Makkum

                00-07-1978              opgave loa; 17,74 m    

                01-02-1980              VD 6, ”BRIGITTE”, eig. J. Poelkamp

                15-07-1980              SCH 64, ”ORKA”, Fa, A. en W. Spaans

                28-07-1981              SCH 7, ”ARNAUD”, eig. Rederij Groen BV

                00-05-1982              ZK 15, ”LAMBERT”, eig. L. van Hijlkema

                00-11-1994              corr. motorvermogen; 300pk    

                00-12-1994              hermeten; inhoud; 33 GT        

                00-01-1996              ZK 35, "NOORDZEE" eig. Visserijbedrijf de Rousant BV  

                00-02-1996              ZK 17, ” JOHANNES DIRK”, eig. O. J. Sloot

                00-08-1996;             nieuwe motor; Volvo Penta  1994  300pk  


1980        WON 2   motorkotter ”Suze”

                afm. 15,76 x 4,27 x 1,61

                inhoudsmaten: bruto: 24,26 ton

                bouwjaar: 1950                       werf:

                motor: 150 pk Deutz (1964)

                eigenaren: T. W. en J. A. IJska, Makkum

                

                Historie:

                tevoren                   TO 25, (engels vaartuig) l.o.a.: 16,50

                27-05-1980              WON 2, ”SUZE”

                30-06-1981              LO 19, ”VERWISSELING”, eig. P. D. Wolters

                03-11-1982              HA 18, ”JANNIE”, eig. S. de Wit

                                                 wijz. motor: 168 pk DAF (1973)

                01-01-1991              ZK 31, ”HUNZE”, eig. de Roussant BV

                01-06 1991              opgave bj. Motor; 1950  170pk         *

                00-12-1994              opgave GT21                                   *

                00-00-1995              ZK 31, ”HUNZE”, gesaneerd, recreatie

                

1985      WON 2     motorkotter ”Suze” scheepsnr. NLD 194400527

                afm. 21,66 x 6,28 x 2,53. l.o.a.: 23,95

                inhoudsmaten: bruto: 210,90 m3, netto: 27,71 m3. brt.: 74,45, nrt.: 25,67

                bouwjaar 1944 , Groningen

                verbouw: 1953 werf: Lastdrager, Den Helder (bouwnr. 4: Visser)

                motor: 425 pk, 313 kw. Caterpillar, type 3412 DI-T (1980)

                eigenaren: Fa. Visserijbedrijf Gebr. IJska, Makkum

                

                Historie:

                00-00-1944              In aanbouw als houten Duitse Vorpostenbot (KFK) voor de Wehrmacht

                00-08-1946              Tijdens afbouw verkocht via Bureau Oorlogsbuit in Den Haag en ingericht voor de 

                                                 visserij en voorzien van een 180 pk Bolnes uit 1947.

                04-01-1949              WR 7,   ”MARYANNE”, eig. S.C. Tijsen , Den Oever

                                              afm. 21,66 x 6,28 x 2,53  inhoud; 68,90 brt  

             02-11-1953              WR 7, ”MARYANNE”, verbouwd bij Scheepswerf Visser in Den Helder, omdat het schip 

                                              febr. 1953 zwaar werd beschadigd tijdens storm. De Kotter werd o.a. voorzien  van een 

                                              stalen stuurhuis en nieuwe motor:

                                                 200 pk Bolnes, ruwolie type 4L, 4 cil. nr. 1398 (1953)  Inh;74,45 brt.

                02-11-1960              WR 7,  ”MARYANNE”, eig. wed. G. Tijsen-Bosker, Den Oever

                19-10-1971              KW 27,  ”MARGARETHA”, eig. machinefabriek Zwitser in Katwijk aan Zee

                04-05-1977              KW 27,  ”MARGARETHA”, aan de visserij onttrokken

                31-08-1980              UK 24,  ”CORNELIA”, eig. J. de Boer uit Urk

                                                 wijz. motor: 425 pk Caterpillar (zie boven)

                00-01-1981              hermeten; lengte; 23,95 x  6,27 x 2,82 BRT 75,63  inhoud; 75,63 brt

                                                 opgave GT 78 en motorvermogen: 299 pk., 220 kw.  

                00-05-1983              verbouwd en hermeten; inhoud; 69,57 brt  78gt        

                31-07-1985              WON 2,  ”SUZE”, eig. Fa. Visserijbedrijf Gebr. IJska, Makkum

                21-03-1988              WON 2,  ”SUZE”, motor afgesteld op 300 pk

                00-09-1995              UQ 2,   ''NOOITGEDACHT''  eig. VOF Gebr. Wieringa kustvisserij uit Usquert

                00-01-2005              UQ 2,  ''NOOITGEDACHT'', eig. Gerrit Wieringa

                00-12-2005              gesaneerd, kotter opgelegd te Zoutkamp en vermoedelijk gesloopt

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel