askSam Document

1911        WON 25   open roeiboot  / bem. 1

                inhoud; 0,5m3 (VR)

                eigenaar: Pieter van der Sluis, Makkum

                soort visserij: botvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                11-03-1911              WON 25

                03-11-1920              WON 25, doorgehaald, wordt niet meer voor de visserij gebezigd

                

1922        WON 25     open zeil- of roeiboot ”Vier Gebroeders” / bem. 1

                inhoud: 0,5 m3

                eigenaar: Gooitzen Amels, Makkum

                soort visserij: bot- en palingvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                13-05-1922              WON 25, nieuw ingeschreven, tevoren niet voor de visserij gebezigd

                09-11-1932              WON 25, doorgehaald wegens afsluiting Zuiderzee

                

1935        WON 25      platbodem (botter) met motor / bem. 2-4

                inhoud: bruto: 65 m3, netto: 29m3 nrt.

                eigenaar: Bauke G. van Kalsbeek

                soort visserij: haring-, bot-, en palingvisserij in IJsselmeer en Waddenzee

                Historie:

                01-07-1911              HK 48, eig. Joh. G. Petersen

                13-03-1931              HK 48 van motor voorzien

                13-03-1933              HK 48, doorgehaald

                28-03-1935              WON 25, eig. B.G. van Kalsbeek

                19-12-1935              LE 47, ”Poolster”, eig. Pieter Wouda

                28-06-1937              WON 60, ”De Poolster”, eig. P. Wouda

                05-09-1941              WON 60, ”De Poolster”, verkocht aan L. W. v. Meers te Harderwijk

                

1936        WON 25 open zeil- of roeiboot (hout) / bem. 1

                afm. 7,25 x 2,00. omv. 3,15

                inhoudsmaten: bruto: 8,17, netto: 3,68. brt.: 2,89, nrt.: 1,30

                bouwjaar: 1934

                motor: 16 pk Wico benzinemotor, 1 cil. (1939)

                eigenaar: Bauke G. van Kalsbeek, Kerkeburen 4, Makkum

                soort visserij: fuiken, hoekwant, staand want IJsselmeer en Waddenzee

                volgboten: 1 houten punter

                

                Historie:

                21-02-1936              WON 25, nieuw vaartuig

                30-10-1940              WON 25, doorgehaald, wordt niet meer voor de kustvisserij gebezigd

                29-04-1941              WON 25, weer in gebruik genomen

                11-07-1950              WON 25, doorgehaald, thans volgboot van de WON 25

                

1950        WON 25     motorschouw (hout) / bem. 2

                afm. 7,25 x 2,00. omv. 3,15

                inhoudsmaten: bruto: 7,17 m3, netto: 3,23 m3. brt.: 2,53, brt.: 1,14

                bouwjaar: 1935

                motor: 20 pk Citroën benzinemotor, 4 cil. (1932)

                eigenaar: Bauke van Kalsbeek, Buren 3, Gaast. Beroep: visser/jager

                soort visserij: fuiken, hoek- en staandwant in IJsselmeer en Waddenzee

                

                Historie:

                21-12-1942              WON 75, tevoren ongenummerd  (eig; Marten v.Kalsbeek)

                11-07-1950              WON 25, 10-04-1950 gek. van M. van Kalsbeek te Gaast ( eig; B.G. van Kalsbeek)

                20-10-1970              WON 25, wijz. motor: 14 pk Solo, 2 cil (1963)

                17-08-1974              WON 25, doorgehaald, wordt uitsluitend voor de sportvisserij gebruikt (later recreatie)

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel