1912 WON 42 open zeil- of roeiboot ”Weltevreden” / bem. 2

1912        WON 42       open zeil- of roeiboot ”Weltevreden” / bem. 2

                inhoud: 4 m3. consent nr. 8

                eigenaren: Rients de Boer (schipper) en Jan Veersma, Zurich

                soort visserij: haringvisserij op de Zuiderzee

                

                Historie:

                15-02-1912              inschrijving in register

                1932                         doorgehaald wegens afsluiting Zuiderzee

                

1936        WON 42   open zeil- of roeiboot met motor 4m3 / bem. 2

                motor: 20 pk Adler

                eigenaar: Lubbert W. van der Laan, Tuinstraat 13, Makkum

                soort visserij: paling- en botvisserij benoorden de afsluitdijk.

                Historie:

                10-03-1936              WON 42 nieuw ingeschreven, tevoren niet voor de visserij gebezigd

                22-09-1941              WON 42 van motor voorzien

                10-01-1942              WON 42 doorgehaald, thans bijboot bij de WON 42?


1942        WON 42    motoraak, hout / bem. 3

                afm. 10,27 x 3,30. omvang: 5,85.

                inhoudsmaten: bruto: 36,54 m3, netto: 16,44 m3, brt. 12,91, nrt. 5,81

                bouwjaar: 1904

                motor: 9 pk Kromhout, middeldruk, gasolie, 1 cil. (1930)

                eigenaren: Gebr. Eelke van der Laan, Tuinstraat 13, Makkum

                en Gerrit van der Laan, Workum F 85                           

                soort visserij: aalfuiken, staande netten en snoekbaarssleepnetten in IJsselmeer en Waddenzee

                

                Historie:

                10-03-1936;             WON 42,  eig. Gebrs E .& G. van der Laan,  tevoren niet voor de visserij gebruikt

                22-09-1941;             van motor voorzien      

                                                 Deze toegevoegde historie wordt ook genoemd in Won 42 van 1936  (zie boven)

                                                 Is dit het zelfde schip ?

                21-12-1942              WON 42,  ingeschreven met twee houten volgboten

                26-11-1943              WON 42,  eig. Eelke van der Laan

                15-04-1945              WON 42,  door de Duitse bezetter tot zinken gebracht en daarbij vernietigd.

                

1948        WON 42     motorkotter ”Noordster” / bem. 3

                afm. 15,00 x 4,00 x 1,80

                inhoudsmaten: bruto: 59,64 m3, netto: 26,84 m3. brt. 21,08, nrt. 9,49

                bouwjaar: 1947                       werf: J. Boot, Alphen a/d Rijn

                motor: 20 pk Industrie gasoliemotor, 1 cil. 400 omw. (1947)

                bunkercapaciteit: 1400 liter. verbruik: 10 lit./u.

                eigenaren: Jan J. Poepjes, schipper en vergunninghouder

                Klaas J. Poepjes en Jacob J. Poepjes, Makkum

                soort visserij: aalkuil, fuiken en sleepnetten op IJsselmeer en Waddenzee.

                

                Historie:

                28-10-1948              WON 42 ”Noordster” nieuw vaartuig

                28-05-1952              WON 42 ”Noordster” schipper / verg. houder: Klaas J. Poepjes

                03-07-1957              WON 20 eig. Jacob J. Poepjes

                01-11-1957              HA 43 ”Noordster”, eig. jacob J. Poepjes, Harlingen

                                                 nieuwe motor: 85 pk Mercedes Daimler M.203.B

                23-05-1958              HA 43 ”Noordster”, hermeten (13,29 x 4,05 x 1,61  21,64 brt) en wijz. soort visserij

                12-04-1961              nieuwe motor: 70 pk Kromhout 4.TS.117 (1960)

                28-10-1963              WON 43 ”Vaya Con Dios”, eig. Hidde en Klaas Koornstra, Makkum

                07-06-1966              nieuwe motor: 105 pk Kromhout ruwoliemotor,

                                                 type 6.TS.117, 6 cil. 1500 omw. nr. 17918 (1965)

                30-07-1975              nieuwe motor: 153 pk Scania Vabis, type DS 11, 6 cil. 1800 omw. (1975)

                21-03-1978              WON 43 ”Vaya Con Dios”, eig. Hidde Koornstra, Makkum

                16-05-1979              verlengd: 17,32 m. 27,92 ton

                31-12-1984              WON 43 ”Vaya Con Dios”, eig. B. Koornstra-Visser, Makkum

                00-00-1992              WON 43 ”Vaya Con Dios”, eig. Fa. Visserijbedrijf Koornstra-Huisman, Makkum

                00-12-1994              hermeten; inhoud 23 BT  

                00-05-1997              HD 68 ”Marian”, eig. J. Hofstra

                07-08-2000              vaartuig gekapseisd in het Malzwin, gelicht en verkocht buiten de visserij       

                04-09-2000              uitgeschreven      

                

1957        WON 42   motorvlet, staal / bem. 3

                afm. 8,00 x 3,00 x 1,50. omvang: 4,50

                inhoudsmaten: bruto: 20,25 m3, netto: 9,11 m3. brt. 7,16, nrt. 3,22

                bouwjaar: 1943

                motor: 20 pk Ford A benzine motor 4 cil.

                bunkercapaciteit: 50 liter. verbruik: 7 lit./u. snelheid: 9 zeemijl

                eigenaren: Jan Poepjes Jzn., Krommesloot 27, Makkum

                en Klaas Poepjes Jzn. , Turfmarkt, Makkum

                soort visserij: palingfuiken op IJsselmeer en Waddenzee

                

                Historie:

                17-07-1936              LE 6 , eig. J. H. Poepjes, tevoren niet voor kustvisserij gebezigd

                23-05-1942              LE 42, eig. J. Poepjes

                27-11-1947              WON 20 eig. Jac. Poepjes, Makkum

                03-07-1957              WON 42, eig. Gebr. J. en K. Poepjes Jzn.

                28-02-1958              doorgehaald, verkocht naar Amsterdam als pleziervaartuig

                

1958        WON 42  motorkotter ”Jantje” / bem. 3

                afm. 13,97 x 4,52 x 1,65

                inhoudsmaten: bruto”65,59 m3. netto: 17,30 m3. brt. 23,15. nrt. 8,16

                bouwjaar: 1949                       werf: Brake, Duitsland

                motor: 100 pk MANN diesel, ruwoliemotor. type: W4/V17, 5/22/A, 4 cil. (1949)

                eigenaren: Jan J. Poepjes Jzn., Krommesloot 27, Makkum

                en Klaas J. Poepjes Jzn., Turfmarkt 67, Makkum

                soort visserij: fuiken, ansjoviskommen, garnalenkuil op IJsselmeer en Waddenzee

                

                Historie:

                28-02-1958              WON 42 ”Jantje”, gekocht van rederij in Duitsland

                17-06-1958              WR 83 ”Jannie”,  eig. M.C. Hollander te Wieringen

                00-00-1966              ZK 10 ”Dia”, eig. J.D. Sloot

                00-00-1970              ZK 10 ”Dia”, gezonken bij Castricum

                

1958        WON 42 open zeil- of roeiboot met bun / bem. 1

                afm. 6,00 x 1,75 x 1,20. omvang: 3,50

                inhoudsmaten: bruto: 3,80 m3. netto: 1,71 m3, brt. 1,34. nrt. 0,61

                bouwjaar: 1950

                eigenaren: Jan J. Poepjes Jzn. en Klaas J. Poepjes Jzn. Makkum

                

                Historie:

                31-07-1958              WON 42 tevoren volgboot WON 42

                15-08-1961              WON 42 doorgehaald thans weer in gebruik als volgboot

                

1961        WON 42    motorkotter ”Jantje” / bem. 3

                afm. 15,26 x 4,36 x 1,76.

                inhoudsmaten: bruto: 80,35 m3, netto: 30,19 m3. brt. 28,36. nrt. 10,66

                bouwjaar: 1961                       werf: Laan en Kooy, Wieringen

                motor: 90 pk Scania Vabis ruwoliemotor, D 10, 6 cil. 1800 omw. (1961)

                verbruik: 15 lit./u.

                eigenaren: Jan J. Poepjes en Klaas J. Poepjes, Makkum

                soort visserij: palingkuil en fuiken, garnalenkor IJsselmeer en Waddenzee.

                

                Historie:

                07-08-1961              WON 42 ”Jantje” nieuw vaartuig

                31-10-1969              WON 42 ”Jantje” verbeterde motoropgave: 135 pk

                17-10-1973              WON 42 ”Jantje” uitsluitend visserij op IJsselmeer

24-03-1976              WON 42 ”Jantje” visserij gestaakt, vaartuig opgelegd voor verkoop.

                                 HV 67        (Havneby, Denemarken)

                                                de kotter wordt verkocht naar Duitsland, in 2002 werd het schip  

                                                gezien in Burstaaken aan de Oostzeekust waar het word gebruikt voor rondvaarten                                    

                                                als ms.’ SEEPFERDCHEN’ eig. Bernd & Willie Ludtke              

                

2001        WON 42   "GEERTJE"                

                Eigenaar; Eeltje H. Poepjes , Makkum      

                Bouwjaar: 1971          Werf      -                                                                      

                Afm.     loa; 7,25m      

                Inhoud  2GT                                                                      

                Motor   Lister 1996  30pk                                                                                   

                

                Historie:          

                tevoren motorreddingssloep    

                05-06-1985           IJM 3  "SABA" eig. P.J. van der Linden   motor; Lister 1983  30pk  

                04-07-1988                       eig. M.C.Rademakers    

                31-01-1992                       eig. VOF gebrs, de Weert        

                01-12-1998                       wijz. motor; Lister 1996  30pk      

                01-04-1999                       eig. rederij Atlantic                      

                06-07-2001          WON 42 "GEERTJE" eig. E.H. Poepjes

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel