askSam Document

1913        WON 44    open zeil- of roeiboot / bem. 2

                inhoud: 3,5 m3

                eigenaar: Thijs Dijkstra, Zurich

                soort visserij: haring-, bot- en palingvisserij in de Zuiderzee


                Historie:

                13-02-1913              WON 44

                25-03-1919              WON 44, eig. Jan Veersma, Zurich

                09-11-1933              WON 44, doorgehaald wegens afsluiting Zuiderzee

                17-09-1933              HA 47


1936        WON 44    open zeil- of roeiboot / bem. 1

                afm. 6,00 x 1,40 x 0,45. omv. 1,50

                inhoudsmaten: bruto; 2,14 m3, netto: 1,18 m3. brt.: 0,76, nrt.: 0,42

                bouwjaar: 1936

                eigenaar: Jan van Popta, Zurich (aan boord)

                soort visserij: bot- en palingvisserij


                Historie:

                07-03-1936              WON 44, nieuw vaartuig

                30-10-1940              WON 44, doorgehaald, wordt niet meer voor de visserij gebezigd

                06-03-1942              WON 44, eig. Tiete de Vries (* 04-04-1878) Cornwerd nr. 34

                                                 tevens in gebruik als afhaalboot

                09-12-1953              WON 44, doorgehaald, al in 1948 verkocht aan A. Visser te Makkum, thans volgboot

 
 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel