askSam Document

1911        WON 49   open roeiboot / bem. 2. cons. nr. 9

                inhoud: 3 m3

                eigenaar: Marten van Kalsbeek, Gaast

                soort visserij: ansjovis, haring- en botvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                01-07-1911              WON 49

                00-12-1914              WK 14

                

1914        WON 49   halfged. zeilboot ”Vier Gebroeders” / bem. 2

                inhoud: 5,5 m3

                eigenaar: Lubbert J. van der Laan, Makkum

                soort visserij: bot, haring, ansjovis en alikruiken

                

                Historie:

                voorheen                ST 44

                17-12-1914              WON 49,                

                21-08-1916              BAR 1

                

1919        WON 49   open zeil- of roeiboot / bem. 1

                inhoud: 0,5 m3

                eigenaar: Lubbert J. van der Laan, Makkum

                soort visserij: peuren in de Zuiderzee

                

                Historie:

                19-11-1919              WON 49, nieuw vaartuig

                19-04-1929              WON 49, doorgehaald, wordt niet meer voor de visserij gebezigd              

                

1929        WON 49   halfged. platbodem met motor ”De Makreel” / bem. 2

                inhoud: 20 m3

                eigenaar: Tiete de Vries, Zurich

                soort visserij: haringvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                voorheen                KU 15

                27-05-1929              WON 49

                04-09-1936              WK 16

                

1936        WON 49    botter / bem. 2

                inhoud: bruto: 33 m3, netto: 8 m3

                eigenaar: Tjerk van Malsen, Kornwerderzand (aan boord)

                soort visserij: haring-, paling- en botvisserij benoorden de afsluitdijk

                

                Historie:

                01-07-1911              HK 33

                13-03-1933              HK 33, doorgehaald

                25-05-1934              WON 23, "VROUW FIETJE"eig. Anne Zijlstra, Makkum

                25-12-1934              HA 15     , eig. Joseph Veltman

                06-11-1936              WON 49, eig. Tjerk van Malsen, Kornwerderzand

                00-00-1939              WON 49, voor sloop verkocht aan bakker E. Salverda, Idsegahuizum

                                 

1947        WON 49   motorkotter ”Waddenzee” / bem. 5

                afm. 14,30 x 3,30 x 1,20. omv. 4,90

                inhoudsmaten: bruto: 43,27 m3, netto: 19,47 m3. brt.: 11,76, brt.: 5,29

                bouwjaar:   1920  Barkmeijer, Dokkum

                motor: 20 pk. Brons (App), ruwoliemotor, 1 cil. 360 omw. nr. 1286.

                bunkercapaciteit: 300 liter. verbruik: 5 lit./u.

                eigenaren: Siebe Poepjes, Vallaat 2,  Pieter Poepjes, Voorstraat 5, Makkum en

                                   Jurjen Poepjes, Vallaat 1, Makkum

                soort visserij: kuil, netten en fuiken in IJsselmeer en Waddenzee

                

                Historie:

                05-05-1947              vrachtschip gekocht van A. de Jong te Leeuwarden

                08-07-1947              WON 49 ”Waddenzee”, nieuw ingeschreven

                21-03-1955              WON 49 ”Waddenzee”, wijz. eig. firma Gebr. L. Poepjes (Siebe en Pieter)

                15-05-1962              WON 49 ”Waddenzee”, wijz. eig. Siebe Poepjes Lzn.

                27-08-1974              WON 49 ”Waddenzee”, doorgehaald, wordt uitsluitend voor de sportvisserij gebruikt.                

                                                 staat thans op de boulevard te Scheveningen

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel