askSam Document

1911        WON 54    open roeiboot / bem. 2

                inhoud; 3,5 m3

                eigenaar: Douwe de Vries, Zurich

                soort visserij: haring- en botvisserij met haringfuiken in de Zuiderzee

                

                Historie:

                01-07-1911              WON 54, eig. Douwe de Vries († 28-01-1912)

                15-02-1912              WON 54, eig. Ype de Boer, Zurich (cons. nr. 16)

                16-06-1923              WON 54, doorgehaald, thans reserveboot WON 54      

                

1923        WON 54   open roeiboot ”Piccardt” / bem. 2

                inhoud: 3,5 m3

                eigenaar: Ype de Boer, Zurich

                soort visserij: haring- en botvisserij

                

                Historie:

                29-01-1912              BAR 60

                16-06-1923              WON 54 ”Piccardt”

                22-03-1947              WON 54 ”Piccardt”, doorgehaald, gesloopt

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel