1911 WON 6 open zeil- of roeiboot / bem. 1. consent nr. 21

1911        WON 6   open zeil- of roeiboot / bem. 1. consent nr. 21

                inhoud: 1 m3

                eigenaar: Klaas Posthuma de Boer, Cornwerd

                soort visserij: bot- en palingvisserij in Zuiderzee

                

Historie:

                01-07-1911              WON 6

                09-11-1932              doorgehaald / afsl. Zuiderzee

                

1933        WON 6   halfged. platbodem (botter) met motor ”Weltevreden” / bem. 2

                afm. 13,10 x 3,70 omv. 6,70

                inhoudsmaten: bruto: 60,22 m3, netto: 27,10 m3. brt.: 21,28, brt.: 9,58

                bouwjaar: 1910     Werf:  gebouwd te Huizen    *  //

                motor: 13 pk Kromhout gasoliemotor, 2 cil. (1933)

                eigenaar: Jan Sjoerds Anema (*09-06-1876) Kimswerd 46a

                soort visserij: aalfuiken, netten en kommen op IJsselmeer en Waddenzee

                

Historie:

                01-07-1911              HZ 91

                26-07-1932              HZ 91 doorgehaald

                06-06-1933              WON 6  "WELTEVREDEN"  eig  J.S.Anema 

                22-09-1941              WON 6, van motor voorzien Kromhout 1933  13 PK

                                                 eig. Jan. Sj. Anema, Kimswerd 86 
                                                 schipper: Siemen Zwerver, Kimswerd 85
                                                 volgboten: 2, bem. 3.

                21-11-1942              doorgehaald, wordt niet meer gebruikt voor de visserij

                29-06-1943              WON 40, "VERTROUWEN",  eig. J.S en S. Anema en S.Zwerver

                24-05-1946              UK-26    eig.:

                21-06-1947              UK 138,  "ANTJE",  eig.:  

                26-11-1947              wijz. motor; Kromhout 1934  20pk    

30-09-1948              BLO 3                                                

                                 geen verdere gegevens bekend      

                

1943        WON 6    ”Weltevreden” stalen motorkotter / bem. 2

                afm. 19,40 x 3,78 omv. 4,90

                inhoudsmaten:  bruto: 65,77 m3, netto: 29,60 m3. brt.: 23,24, nrt.: 10,46

                bouwjaar: 1923                       werf: Drachten

                motor: 22-24 pk Deutz Brons ruwoliemotor, 1 cil. (1923)

                eigenaren:              Jan Sjoerds Anema (*09-06-1876) Kimswerd 86

                                                 Siemen Zwerver, Kimswerd 85

                                                 Sjoerd Anema, Almenum

                soort visserij:; sleepnetten en fuiken op IJsselmeer en Waddenzee

                volgboten: 2 haringboten + 1 vlet

                

                Historie:

Vanaf  1923            historie niet bekend

                05-01-1943              WON 6, "WELTEVREDEN" tevoren volgboot van de WON 6

                                                eig. J.S. & S. Anema en S. Zwerver

                02-06-1943              WON 6, gevorderd door de Duitse Wehrmacht

                31-10-1945              WON 6, vrijgegeven te Delfzijl

                13-03-1946              WON 6, weer ingezet voor visserij

                13-01-1958              WON 6, wijz. motor: 100 pk Ford Parson diesel, 6 cil. (1958)

                                                 wijz. eig. S. Zwerver en Sj. Anema

                26-10-1964              WON 6, wijz. visserij: sleepnetten, fuiken, kuil- en komvisserij

                31-12-1968              WON 6, wijz. motor: 165 pk DAF, type DP 680 M, 6 cil. 1900 omw. no. 54081(1968)

                                                wijz. eig. Siemen en Anne Zwerver, Dijksterburen 13, Kimswerd.    

                                                wijz. visserij: garnalenkor en boomkor

                00-11-1978              WON 6, geen visserijbedrijf meer, vaartuig opgelegd in Harlingen

                00-12-2001              WON 6, vaartuig gezonken, gelicht en verbouwd tot varend woonschip

                

                

1991        WON 6   motorvlet ”Catharina”

                afm. 8,50

                bouwjaar: 1955

                motor: 45 pk BMC (1965)        (61 pk)

                eigenaar: Jan en Geert Tuinier, Makkum

                

                Historie:

historie niet bekend      

                00-06-1991              WON 6, "CATHARINA"      eig. J. en G.Tuinier  

                00-09-1994              uitgeschreven (aanscherping visserijregels)  

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wűnseradiel