askSam Document

1916        WON 60   halfged. platbodem ”      Twee Gebroeders” / bem. 2

                inhoud: bruto: 25 m3, netto: 11 m3

                eigenaar: Lubbert W. van der Laan, Makkum

                soort visserij: bot- en palingvisserij en alikruiken Zuiderzee

                

                Historie:

                voorheen                ME 30

                22-03-1916              WON 60

                11-06-1919              TS 29

                

1921        WON 60   open roeiboot / bem. 1

                inhoud: 1,5 m3

                eigenaar: Lubbert  van der Laan, Makkum

                soort visserij: botvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                08-02-1921              WON 60, tevoren niet voor de visserij gebezigd

                16-05-1923              WON 60, doorgehaald, wrak geworden en niet meer voor de visserij gebruikt

                

1932        WON 60   open zeil- of roeiboot / bem. 1

                inhoud: 2 m3

                eigenaar: Anne de Boer, Gaast

                soort visserij: visserij op bot-, schol en aal

                

                Historie:

                11-02-1932              WON 60, nieuw ingeschreven, tevoren niet voor de visserij gebezigd

                09-11-1932              WON 60, doorgehaald wegens afsluiting Zuiderzee

                

1937        WON 60   motorbotter ”De Poolster”  / bem. 3

                inhoud: bruto: 65 m3, netto: 29 m3

                motor: 16-20 pk T Ford

                eigenaar: Pieter Wouda, Kerkstraat 1, Makkum

                soort visserij: haring- en palingvisserij benoorden de afsluitdijk

                

                Historie:

                01-07-1911              HK 48, eig. Joh. G. Petersen

                13-03-1931              HK 48 van motor voorzien

                13-03-1933              HK 48, doorgehaald

                28-03-1935              WON 25, eig. B.G. van Kalsbeek

                19-12-1935              LE 47 ”Poolster”, eig. Pieter Wouda

                28-06-1937              WON 60 ”De Poolster”, eig. P. Wouda

                05-09-1941              WON 60 ”De Poolster”, verkocht aan L. W. v. Meers te Harderwijk

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel