askSam Document

1917        WON 68   open zeil- of roeiboot ”De Vrouw Catharina II” / bem. 3

                inhoud: 6 m3

                eigenaar: Christiaan Altena, Makkum

                soort visserij: haringvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                03-01-1917              WON 68 ”De Vrouw Catharina II”, nieuw ingeschreven

                16-05-1923              WON 68 ”De Vrouw Catharina II”, doorgehaald wordt niet meer voor de visserij

                                                 gebezigd

                

1932        WON 68   open zeil- of roeiboot

                inhoud: 3 m3

                eigenaar: Jelle Couperus, Gaast nr. 34

                soort visserij: bot- en palingvisserij

                

                Historie:

                03-03-1932              WON 68, nieuw vaartuig

                09-11-1932              WON 68, doorgehaald wegens afsluiting Zuiderzee

                

1938        WON 68   motorvlet (staal) / bem. 2

                afm. 8,10 x 2,40. omv. 4,80

                inhoudsmaten: bruto: 18,90 m3, netto: 8,50 m3. brt.: 6,68, nrt.: 3,00

                bouwjaar: 1930

                motor: 18 pk Ford T, benzinemotor, 4 cil. (1930)

                eigenaar: Jelke de Haan (* 15-3-1906), Piaam

                soort visserij: aalfuiken, netten en kommen in IJsselmeer en Waddenzee

                volgboten: 1 houten boot

                

                Historie:

                01-07-1938              WON 68, tevoren niet voor de visserij gebruikt

                10-07-1939              WON 68, eig. Frank Kuiper, Makkum

                08-11-1941              WON 68, eig. Jelke de Haan, Makkum

                07-06-1948              WON 68, doorgehaald, verkocht aan een onbekende

                

1942        WON 68    motorschouw (staal) / bem. 3

                afm. 8,80 x 3,40. omv. 5,21

                inhoudsmaten: bruto: 27,35 m3, netto: 12,31 m3. brt. 9,03, nrt.: 4,41

                bouwjaar: 1933                       werf: Gorredijk  

                motor: 8-10 pk Bolinder M15 gasoliemotor, 1 cil. 500 omw. nr. 26410

                eigenaar: Jelke de Haan, Leerlooiersstraat 13, Makkum

                

                Historie:

                00-00-1935              WR 247,  "POOLSTER"  eig. S.Visser  

                08-12-1942              LE 84,       "POOLSTER"  eig. S.Visser  

                26-11-1935              LE 84,       ”Poolster”, tevens van motor voorzien

                08-12-1942              LE 84,        ”Poolster”, eig. S. Visser

                07-06-1948              WON 68,   eig; J.de Haan,  gek. van S. Visser te Lemmer

                20-10-1970              WON 68, wijz. eig.Fa. Jelke en Bastiaan de Haan, Makkum

                                                wijz. motor: 37 pk BMC 3 cil, 520 omw. nr. 28P7775 (1970)

                27-08-1974              WON 68, wijz. eig. Bastiaan de Haan

19-08-1977              WON 68, doorgehaald, wordt niet meer voor de visserij gebruikt

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel