1912        WON 40 open zeil- of roeiboot / bem. 2

                inhoud: 4m3  

                eigenaar: Holke P. Dijkstra, Pingjum

                soort visserij: haringvisserij in Zuiderzee

                

                Historie:

                15-02-1912              WON 40,

                00-00-1912              WON 40, eig. Tjitte de Vries, Zurich

                03-02-1941              WON 40, doorgehaald al in 1932 door storm vernield

                

1943        WON 40   motorbotter, hout ”Vertrouwen” / bem. 2

                afm. 13,10 x 3,70. omvang: 6,70

                inhoudsmaten: bruto: 60,22 m3, netto: 27,10 m3. brt. 21,28. nrt. 9,58

                bouwjaar: 1910

                motor: 13 pk Kromhout diesel ruwoliemotor, 2 cil. (1934)

                eigenaren: Jan Sjoerd Anema (*09-06-1876), Kimswerd 86 (vergunninghouder)

                                    en Sjoerd Anema (*26-05-1905), Almenum 86

                                    en Simon Zwerver (*22-11-1905), Kimswerd 85 (schipper)

                soort visserij: fuiken, kuil, kommen, netten op IJsselmeer en Waddenzee

                volgboten: 2 open zeil- of roeiboten + 1 bunboot

                

                Historie:

                01-07-1911              HZ 91

                26-07-1932              HZ 91, doorgehaald

                06-06-1933              WON 6

                24-11-1942              WON 6, doorgehaald uit de vaart

                29-06-1943              WON 40 ”Vertrouwen”

                24-05-1946              UK 26, eig. J. van Slooten te Urk

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel