1912 WON 23 open zeilboot / bem. 1. cons. nr. 1

1912        WON 23   open zeilboot / bem. 1. cons. nr. 1

                inhoud: 2 m3

                eigenaar: Jacob van der Veen, Makkum

                soort visserij: alikruiken en botvisserij op de Zuiderzee

                

                Historie:

                11-01-1912              WON 23, nieuw ingeschreven

                16-05-1918              HI 57

                

1919        WON 23   open zeil- of roeiboot / bem. 1

                inhoud: 0,5m3

                eigenaar: Jacob van der Veen, Makkum

                soort visserij: botvisserij Zuiderzee

                

                Historie:

                03-05-1919              WON 23, nieuw vaartuig

                09-11-1932              doorgehaald, wegens afsluiting Zuiderzee

                

1934        WON 23    halfged. platbodem ”Vrouw Fietje” / bem. 2

                inhoud: bruto: 33 m3, netto: 15 m3

                eigenaar: Anne Zijlstra, Makkum

                soort visserij: haring, ansovis en palingvisserij

                

                Historie:

                13-03-1933              HK 33

                30-05-1934              WON 23

                27-12-1934              HA 15

                

1935        WON 23   open zeil- of roeiboot / bem. 2

                inhoud: 3 m3

                eigenaar; Doekle Deinum, Turfmarkt 24 Makkum

                soort visserij: haring en palingvisserij benoorden de afsluitdijk

                

                Historie:

                25-03-1935              WON 23 nieuw vaartuig

                12-04-1941              WON 23 eig. Bauke G. van Kalsbeek, Makkum

                15-02-1943              WON 25 volgboot, eig. B.G. van Kalsbeek, Makkum

                

1949        WON 23 motorkotter ”De Jonge Rinze” / bem. 2

                afm. 16,25 x 3,40 x 1,45 omv. 4,90

                inhoudsmaten: bruto: 50,38 m3, netto: 22,67 m3. brt. 17,80, nrt. 8,01

                bouwjaar: 1926                       werf: Barkmeyer, Groningen

                motor: 18-20 pk Industrie, ruwolie-motor IB4, 1 cyl. 350 omw. no. 378 (1926)

                bunkercapaciteit: 500 liter. verbruik: 8 lit./u.

                eigenaar: Pieter Kl. Poepjes, Grote Zijlroede 27, Makkum

                soort visserij: palingfuiken, kuil. ansjovisvisserij op IJsselmeer en Waddenzee

                

Historie:

                00-00-1926              gebouwd als vrachtboot in 1945 gekocht te Wolvega

                12-11-1946              LE 18 ”Jonge Rinze” eig. Kl. H. Poepjes, Delfstrahuizen

                08-04-1949              WON 23 ”De jonge Rinze” eig. Pieter Klaas Poepjes

                 28-02-1958             WON 9 ”Vier Gebroeders”, eig. Jelle Poepjes Lzn., Makkum

                                                 afm. 17,15 x 3,30 x 2,81  *

                00-01-1960              WON 9, wijz. motor: 40 pk Lister, 4 cil. 1200 omw. nr. 503750 (1948)

                27-06-1960              WON 9, wijz. motor: 50 pk Deutz, 4 cil., 1500 omw. nr. A4L 514 2339-889-892 (1960)

                06-05-1961              WON 9, wijz. motor: 75 pk Deutz, 6 cil. SA 6L 514, 1500 omw. nr. 2720/703/08 (1961)

                28-02-1969              WON 9, wijz. motor: 105 pk Kromhout, type 6 TS 117, 6 cil. 1500 omw. nr. 18618 (1968-69)

                29-08-1973              WON 9, eig. Firma J. Poepjes en Zn. (Jelle en Age J. Poepjes)

                29-08-1974              WON 9, eig. Firma Age J. en Jan A. Poepjes

                11-12-1983              HD 45 ”Marie Anne”, eig. C.I. Kater

                31-12-1984              eig. M.W.J. Leyenhorst        *

00-00-1989              HD 45, ”Marie Anne”, eig. M.W.J. Leyenhorst

                                                stuurhuis vervangen door het stuurhuis van de TS 3 dat tot jacht werd verbouwd

                00-08-1997              Nummer doorgehaald in het visserijregister   ( opgelegd in Den Helder )

                03-09-2004              gezonken bij Scheepswerf Visser en weer gelicht    

                

1958        WON 23   open zeil-of roeiboot met bun (staal) / bem. 1

                afm. 8,00 X 1,75. holte: 1,00, omv. 3,25

                inhoudsmaten: bruto: 9,47 m3, netto: 5,21 m3. brt. 3,31, netto: 1,84

                eigenaren: Gebr. Hans Poepjes, Gr. Zijlroede 50

                Jelle Poepjes, Gr. Zijlroede 52, Rinze Poepjes,  Slotmakersstraat 12 en Pieter Kzn. Poepjes,  Gr. Zijlroede 50.

                soort visserij: fuken op IJsselmeer

                

                Historie:

                01-08-1958              WON 23 tevoren volgboot

                25-02-1960              WON 23 weer volgboot

                

1960        WON 23   motorkotter / bem. 3

                afm. 16,00 x 3,00 holte: 1,50

                inhoudsmaten: bruto: 38,99 m3, netto: 17,54 m3. brt. 13,78. nrt. 6,20

                bouwjaar: 1917                       werf: IJlst

                motor: 22 pk. Kromhout gasolie-motor 2 cyl. no. 3990 (1930)

                eigenaren: gebr. Hans Poepjes, Gr. Zijlroede 50, Jelle Poepjes, Gr. Zijlroede 52, Rinze Poepjes, Slotmakersstraat 12 en

                schipper: Pieter Kzn. Poepjes, Ged. Putten 16

                soort visserij: fuken, kuil en kommen op IJsselmeer en Waddenzee

                

                Historie:

                15-04-1918              beurtschip op Lemmer van Wessel Veenstra te Osingahuizen bij Heeg

                11-02-1936              WON 33 "ELISABETH" eig. gebr. Bootsma, Makkum (afm; 15,00 x 2,80  omvang 4,80)

                00-00-1939              eig.H. & G. Bootsma  

                09-06-1943              gevorderd door de Duitse wehrmacht

                31-10-1945              vrijgegeven te Delfzijl          

                11-04-1947              WON 33,  "ELISABETH"   eig. K.& P.F. & H. & G. & J. Bootsma      

                00-00-1950              uit de vaart genomen        

                09-11-1951              WON 30, "ELISABETH" vernummerd was in 1950 uit de vaart genomen

                                                 eig.K. & P.F. & H. & G. & J. Bootsma  

                25-02-1960              WON 23, eig. gebr. Poepjes, Makkum

                23-10-1970              WON 23 motorwijziging: 22 pk Kromhout, gasolie-motor 2 cyl (1930)

                                                 afm. 16,00 x 3,00 holte: 1,50

                07-09-1977              WON 23 motorwijziging: 50 pk Gardner, 4 cyl no. 62-5E 3427

                                                 eig. gebr. Jelle, Hans en Pieter Poepjes, Gr. Zijlroede 50-52.

                31-10-1978              WON 23 overgeboekt naar nieuw register

 

                00-00-?                    Recreatie

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel