1911 WON 30 halfged. zeilboot / bem. 2

1911        WON 30   halfged. zeilboot / bem. 2

                inhoud: 5m3  

                eigenaar: Tjitte de Vries, Zurich

                soort visserij: soort visserij: ansjovisvisserij

                

                Historie:

                01-07-1911              WON 30

                00-00-1912              ST 21 cons. nr. 4862

                

1912        WON 30    open zeil- of roeiboot / bem. 1

                inhoud: 1m3

                eigenaar: Jacob Hibma, Makkum

                soort visserij: botvisserij op Zuiderzee

                

                Historie:

                12-06-1912              WON 30

                31-05-1921              naar Barradeel

                06-03-1922              naar Makkum verkocht en aldaar niet voor de visserij gebruikt

                

1935        WON 30   open zeil- of roeiboot / bem. 1

                inhoud: 3m3

                eigenaar: Evert van Kalsbeek, Kerkstraat 6, Makkum

                soort visserij; palingvisserij benoorden de afsluitdijk

                

                Historie:

                07-08-1935              WON 30 nieuw vaartuig, nieuw ingeschreven

                30-10-1940              WON 30 doorgehaald wordt niet meer voor de kustvisserij gebezigd

                12-04-1941              WON 30 eig. Bauke G. van Kalsbeek

                00-00-1942              verkocht aan Jan J. Poepjes

                18-04-1943              WON 1 eig. Jan J. Poepjes

                07-03-1947              WON 1 gesloopt

                

1943        WON 30   motorvlet (hout) ”Alida” / bem. 4

                afm. 7,50 x 2,50 omv. 3,90

                inhoudsmaten: bruto: 13,06 m3, netto: 5,87 m3. brt. 4,61, nrt. 2,08

                bouwjaar: 1929

                motor: 10 pk Kromhout ruwolie-motor, 1 cyl.

                eigenaren: Haiko Bootsma (* 06-05-1896)

                                   Gauke Bootsma (* 14-12-1897) schipper, Krommesloot 7, Makkum

                soort visserij: palingfuiken, netten en kommen op IJsselmeer en Waddenzee

                volgboten: 2

                

                Historie:

                09-06-1943              WON 30 tevoren niet voor de visserij gebruikt

                01-04-1947              WON 30 doorgehaald, gesloopt

                

1951        WON 30   motorkotter staal / bem. 4

                afm. 15,00 x 2,80 omv. 4,80

                inhoudsmaten: bruto: 38,99 m3, netto: 17,54 m3. brt. 13,78, nrt. 6,20

                bouwjaar: 1917                       werf:  IJlst

                motor: 20 pk Kromhout, ruwolie-motor. 1 cyl. 450 omw. no. 3990 (1931)

                eigenaren: Klaas, Pieter Fedde, Haiko, Gouke en Jan Bootsma allen te Makkum

                schipper: Klaas Bootsma, Nieuwbuurt 17

                

                Historie:

                                                 beurtschip op Lemmer van Wessel Veenstra te Osingahuizen bij Heeg             

                11-02-1936              WON 33  ELISABETH  eig. G.F. Bootsma  afm; 15,00 x 2,80  omvang  

                00-00-1939              eig.H. & G. Bootsma  

                09-06-1943              gevorderd door de Duitse wehrmacht  

                31-10-1945              vrijgegeven te Delfzijl              

                11-04-1947              WON 33  ELISABETH   eig.K.& P.F. & H. & G. & J. Bootsma      

                00-00-1950              uit de vaart genomen                  

                09-11-1951              WON 30, vernummerd was in 1950 uit de vaart genomen

                                                "ELISABETH"   eig.K. & P.F. & H. & G. & J. Bootsma    

                25-02-1960              WON 23, eig. gebr. Poepjes, Makkum
                                23-10-1970              WON 23 motorwijziging: 22 pk Kromhout, gasolie-motor 2 cyl (1930)

                                                 afm. 16,00 x 3,00 holte: 1,50  ( eig. Gebrs. J. & P. & H. Poepjes)

                07-09-1977              WON 23 motorwijziging: 50 pk Gardner, 4 cyl no. 62-5E 3427

                31-10-1978              WON 23 overgeboekt naar nieuw register

             

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel