1912 WON 33 open zeilboot / bem. 1. cons. nr. 34

1912        WON 33   open zeilboot / bem. 1.  cons. nr. 34

                inhoud: 1 m3

                eigenaar: Andries Deinum, Makkum

                soort visserij: botvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                12-03-1912              WON 33

                09-11-1932              WON 33, doorgehaald wegens afsluiting Zuiderzee

                

1936        WON 33   motorkotter ”Elizabeth” / bem. 4  

                afm. 15,00 x 2,80. omv. 4,80

                inhoudsmaten: bruto: 38,99 m3, netto: 17,54 m3. brt.: 13,78, nrt.: 6,20

                bouwjaar: 1917                       werf: IJlst

                motor: 22 pk Kromhout, 1 cil. (1932)

                eigenaren: Haiko (* 06-05-1896) en Gouke Bootsma (* 14-12-1897)  

                soort visserij: fuiken, kamers en kommen in IJsselmeer en Waddenzee

                

                Historie:

                00-00-1917              Beurtschip op Lemmer. eig. Wessel Veenstra, Osingahuizen bij Heeg

                11-02-1936              WON 33 ”Elisabeth”  afm; 15,00 x 2,80  omvang 4,80   
                00-00-1939              eig.H. & G. Bootsma 
               
09-06-1943              WON 33 ”Elisabeth”, gevorderd door de Duitse Wehrmacht      

                31-10-1945              WON 33 ”Elisabeth”, vrijgegeven te Delfzijl

                11-04-1947              WON 33 ”Elisabeth”, wijz. eig.  Klaas (* 23-05-1903), Pieter Fedde (* 28-10-1908),

                                                 Haiko (* 06-05-1896),  Gouke  (* 14-12-1897) en Jan Bootsma   (* 30-12-1899)

                00-00-1950              WON 33 uit de vaart genomen

                09-11-1951              WON 30, eig. Klaas, Pieter Fedde, Haiko, Gouke en Jan Bootsma

                25-02-1960              WON 23, eig. gebr. Poepjes, Makkum

                23-10-1970              WON 23 motorwijziging: 22 pk Kromhout, gasolie-motor 2 cyl (1930)

                                                 afm. 16,00 x 3,00 holte: 1,50

                07-09-1977              WON 23 motorwijziging: 50 pk Gardner, 4 cyl no. 62-5E 3427

                31-10-1978              WON 23 overgeboekt naar nieuw register

                

1951        WON 33    motorkotter ”Elisabeth” / bem. 5

                afm. 16,00 x 4,00 x 1,70

                inhoudsmaten: bruto; 58,32 m3, netto: 26,24 m3. brt.: 20,61, nrt.: 9,27

                bouwjaar: 1948/49        werf: Amels, Makkum

                motor: 20 pk Kromhout, 1 cil. 390 omw. nr. 6117

                bunkercapaciteit: 3000 liter  verbruik: 10 lit./u.

                eigenaren: Klaas, Pieter Fedde, Haiko, Gouke en Jan Bootsma

                soort visserij: fuiken, kuil, staandwant, sleepnetten, kommen in IJsselmeer en Waddenzee

                

                Historie:

                09-11-1951              WON 33 ”Elisabeth”, nieuw vaartuig. schipper: Gouke Bootsma

                09-04-1960              WON 33 ”Elisabeth”, wijz. schipper: Jan Bootsma / bem. 3

                07-05-1960              WON 33 ”Elisabeth”, wijz. schipper: Haiko Bootsma

                28-02-1961              WON 33 ”Elisabeth”, wijz. motor: 75 pk Deutz, SA 6L 514,

                                                                   6 cil. 1500 omw. nr. 2-406-853-58 (1960)

                19-01-1965              WON 33, wijz. naam:  ”Elisabeth I”

                27-08-1974              WON 33 ”Elisabeth I”, wijz. eig. Fimme J., Fimme K.  en Fimme H. Bootsma
                                                 wijz. motor: 168 pk DAF, 6 cil. 2000 omw. nr. F 13057-443006

                                                 wijz. visserij: paling en snoekbaarsvisserij in IJsselmeer

                00-00-1978              overgeboekt naar nieuw register

                25-10-1989              eig. F.Bootsma        

                00-09-1992              wijz. motor; DAF 1987  168pk      afm; 16,07 x 4,10 x 2,10    

                00-00-2003              inhoud; 19 GT                

                00-11-2005              bedrijf gesaneerd, kotter blijft ingeschreven  

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel